Ledig stilling

Stavanger Kommune

Helgestilling

Bo og aktivitet sør er en virksomhet som leverer bo- og omsorgstjenester til mennesker med ulike hjelpebehov. I virksomheten er det for tiden 16 bofellesskap av ulik størrelse i bydelene Hundvåg, Storhaug, Hillevåg og Hinna.

Bo og aktivitet sør benytter rammeverket positiv atferdsstøtte (PAS) i arbeid med mennesker. PAS er et verdi- og metode basert rammeverk for best mulig ivaretakelse av beboerne for at de skal ha en tjeneste som er mest mulig individuell og tilpasset den enkeltes behov, samt å redusere atferd som utfordrer der hvor det er aktuelt. Målet er at den enkelte skal oppnå meningsfulle liv og sikres aktiv deltagelse i relasjoner, aktiviteter og i samfunnet.  

Austbø bofellesskap er et bofellesskap som gir tilpassede tjenester til personer innenfor autisme spekteret og gjennomgripende utviklingsforstyrrelser med ulik grad av utfordrende atferd. Bofellesskapet ligger i fine og landlige naturomgivelser på Hundvåg, kun en kort bil- eller busstur fra Stavanger. Som ansatt på Austbø skal du hjelpe beboerne til å være mest mulig selvstendige og bidra til et aktivt og trygt miljø for brukere og kollegaer.  

Vi er et døgn bemannet bofelleskap som leverer tjenester til beboere 24 timer i døgnet. Beboerne på Austbø har en aktiv hverdag med mange ulike tilbud både hjemme på Austbø, og utenfor. Austbø bofelleskap leverer også tjenester til personer i Stavanger kommune som har bosteds adresser både i nabolaget og ellers i kommunen. 

Vi trenger nå å ansatte flere dyktige helge medarbeider, til å jobbe hver 4 helg lang vakter, hvis man jobbe hver 4 helg så er dette en 23,24 % stilling. Men ved å jobbe 1 kveld i uken i tillegg så får man 42,96 % stilling.

Aktuelle søker vil bli innkalt til intervju forløpende

Kvalifikasjoner:

Helse og sosialfag studenter

Helsefagarbeider, aktivitør, barne og ungdomsarbeider, hjelpepleier

Autorisert vernepleier/sykepleier

Bachelorgrad innen helse/sosialfag.

Andre aktuelle bachelorgrader  (miljøveileder)

Annen relevant erfaring kan vurderes. 

Fordel med førerkort klasse b

Fordel med erfaring innenfor autismespekterforstyrrelse og atferdsproblematikk 

Gyldig politiattest 

Norsk skriftlig og språklig nivå minimum B2. 

Fordel med kunnskaper om PAS, kap 9 og MAP    

Evnen til å arbeide selvstendig og i team

Personlige egenskaper:

Strukturert i arbeidet 

Liker å jobbe med mennesker i utfordrende omgivelser 

Tydelig og god kommunikasjonsevne  

Fleksibel 

Pliktoppfølgende og kommer på jobb og holder avtaler 

Inkluderende og bidrar til trivsel på arbeidsplassen 

Engasjert 

Liker å jobbe tverrfaglig 

Gode samarbeidsevner 

Løsningsorientert og takler utfordringer i hverdagen 

Høy arbeidsmoral 

Vi tilbyr:

Spennende og utfordrende hverdag 

Fagnettverk for verne/sykepleiere i virksomheten

Gode muligheter for deltagelser på kurs og kompetanseheving. 

Lønn etter ansiennitet og utdanning 

Arbeidsplass tillegg 16000,- kr pr år.

Hjem-jobb-hjem avtalen

Turnus tillegg på 20 000,- kr pr år for vernepleiere og sykepleiere