Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Helgestilling 

Offentlig forvaltning

Ledig stilling som helsefagarbeider, hjelpepleier, sykepleier, vernepleier, ambulansepersonell eller studenter innenfor disse fagene ved Psykosebehandling 4

Vi ser etter deg som er sykepleier, vernepleier, helsefagarbeider, hjelpepleier, ambulansepersonell eller studenter innenfor disse fagene, som har lyst på en spennende jobb hvor du får mulighet til å arbeide med mennesker som er i behov av akutt psykisk helsehjelp. Psykosebehandling 4 er en av ti funksjonsinndelte døgnseksjoner med totalt 101 senger: To sikkerhetsseksjoner, fire psykoseseksjoner, psykiatrisk akuttmottak, seksjon for psykiatrisk utredning, seksjon for affektive lidelser og alderspsykiatrisk seksjon. Alle disse døgnseksjonene er lokalisert i samme bygg på Kalnes sykehus og samarbeider daglig. Totalt har psykiatrisk avdeling over 400 årsverk. vil bli ledet av en seksjonsleder og vil være tverrfaglig sammensatt med vernepleiere, sykepleiere, sosionom, helsefagarbeidere, merkantil, psykiatere og psykologspesialist. Seksjonen har 11 sengeplasser. Psykoseseksjonene er spesialiserte på å behandle pasienter med akutte psykoser, men vil også ha innlagt og behandle pasienter med alle typer psykiske lidelser. Gjennomsnittlig liggetid på psykoseseksjonene er 26 dager. 

Psykosebehandling 4 ledes av en seksjonsleder og er tverrfaglig sammensatt med vernepleiere, sykepleiere, sosionom, helsefagarbeidere, merkantil, psykiatere og psykologspesialist. Seksjonen har 11 sengeplasser. Psykoseseksjonene er spesialiserte på å behandle pasienter med akutte psykoser, men vil også ha innleggelser og behandle pasienter med alle typer psykiske lidelser. Gjennomsnittlig liggetid på psykoseseksjonene er 26 dager. 

Behandlingen skal være individrettet og tverrfaglig basert med elementer som medikamentell behandling, miljøterapi, individualsamtaler, gruppesamtaler, fysisk aktivitet, kosthold og familiearbeid. Det vil tilstrebes en god og helhetlig behandling i samarbeid med pasienter og pårørende, barn, og andre samarbeidspartnere.  

Vi har for tiden 4 ledige helgestillinger med turnus hver 3. helg. Ansettelser vil gjøres fortløpende. 
 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som helsefagarbeider, hjelpepleier, sykepleier, vernepleier eller ambulansepersonell
 • Relevant videreutdanning er ønskelig
 • Erfaring fra arbeid med psykiatri og rusproblematikk er ønskelig, gjerne med pasienter med psykoseproblematikk
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

På grunn av enkelte utfordrende og krevende situasjoner som kan oppstå med denne pasientgruppen, vil vi legge vekt på evne til å håndtere slike situasjoner.

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Faglig engasjert
 • Endringsvillig og positiv 
 • God evne til relasjonsbygging og kommunikasjon
 • Evne til å jobbe selvstendig og målrettet
 • Evne til helhetstenkning 
 • Personlig egnethet vil i stor grad bli vektlagt 

Vi tilbyr:

 • Fokus på forbedringsarbeid 
 • Faglig påfyll gjennom kurs, internundervisning og mulighet for videreutdanning 
 • Veiledning
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

_____________________________________________________________________

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Dokumentasjon på utdanning og arbeidserfaring vedlegges søknaden, dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til lønnsfastsettelse. Attestene må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Alt arbeid fra fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.