Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Helgestilling

Dagsenter og avlastning er en bydekkende virksomhet i Stavanger kommune som gir stabile, trygge og tilrettelagte tilbud til mennesker med ulike bistandsbehov. Virksomheten består av seksjon bolig, seksjon dagtilbud og seksjon avlastning samt bydekkende veiledningsteam.

Bygg 25 er en ny oppstartet bolig på Madla for barn/ ungdom i alderen 17-21 år. Boligen har vært i aktiv drift siden mai 2018.  Vi har høyt fokus på utfordrende adferd og høy fagkompetanse. Det gis også et helhetlig skole og aktivitetstilbud til våre ungdommer i egen skoledel av boligen. Ny bolig er på samme tun som eksisterende boliger og fagkompetanse kan brukes på tvers av boligene.

Boligen er topp moderne utstyrt med nye teknologiske løsninger som gir muligheter for brukerne å ha en aktiv fritid ut fra den enkeltes forutsetninger.
Madla barne- og ungdomsbolig har fire avdelinger. For tiden har vi behov ved Bygg 25. Boligen gir heldøgns omsorg og botilbud til fire  ungdommer  som har ulike bistandsbehov og utfordrende adferds problematikk innen autismespekteret.

Det jobbes målrettet for at beboerne skal oppleve en meningsfull hverdag utfra sine forutsetninger. Avdelingen holder et høyt faglig nivå og det forutsetter at den enkelte ansatte jobber lojalt mot gjeldende prosedyrer og planer som er utarbeidet individuelt for den enkelte beboer. Avdelingen jobber målrettet, kreativt og løsningsfokusert . Avdelingen har som motto å møte enhver utfordring med en positiv og fleksibel holdning. 

Kvalifikasjoner:

    Student, høyskole  helsefag 

 • Annen relevant helsefaglig utdanning kan vurderes.
 • Relevant erfaring og kunnskap om aktuelt lovverk.
 • Kunnskap om aktivitetsbasert læring 
 • Ønskelig med erfaring eller kjennskap til kommunens IKT verktøy. 
 • Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

Personlige egenskaper:

 • Må kunne jobbe selvstendig og kunne takle uforutsette hendelser/ akutte situasjoner.
 • Være trygg på seg selv.
 • Jobbe for at bruker skal oppleve mestring og selvstendighet i hverdagen med fokus på ADL ferdigheter 
 • Har lett for å kommunisere med andre, er serviceinnstilt og evner å tilpasse seg raske omstillinger.  
 • Vise engasjement og gjøre det lille ekstra for å skape hygge og trivsel både for brukere og kollegaer.
 • Være lojal mot gjeldende rutiner, mål og tiltak for den enkelte bruker.
 • Kunne bidra i møter med andre samarbeidsparter 
 • Personlig egnethet vil bli tillagt avgjørende vekt i ansettelsen.

Vi tilbyr:

 • Veldig bra arbeidsmiljø og muligheter til faglig og personlig utvikling.
 • Faste teammøter og personalmøter
 • Muligheter for å delta på kompetansehevende utviklingstiltak internt i virksomheten.
 • Veiledning fra bydekkende veiledningsteam.
 • Kurs.
 • Lønn etter utdanning og ansiennitet.    
 • Stavanger kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA).
 • "Hjem-jobb-hjem"-avtale.