Ledig stilling

Sandnes kommune

Helgestilling

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du interessert i omsorgsarbeid? Er du elev eller student innen helse-/sosialfaglig studieretning og ønsker relevant arbeidserfaring? Søker du en jobb som innebærer å være del av et team med fokus på faglige utfordringer og meningsfylte oppgaver? Da kan dette være jobben for deg.

EFF - Enhet for funksjonshemmede gir tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne; det vil si miljøarbeidertjeneste i heldøgns bemannede bofellesskap, timebaserte tjenester, dagtilbud og døgnbemannede avlastningstilbud. De ansatte møter mange spennende utfordringer, både av somatisk, psykiatrisk og atferdsmessig karakter.
Vi arbeider med Positiv Atferdsstøtte (PAS) som metodisk tilnærming med mål om å fremme den enkeltes interesser, ferdigheter, ønsker og muligheter. PAS vektlegger også kompetansebygging, støtte og oppfølging av ansatte, i tillegg til samarbeid og støtte til pårørende og andre involverte.

Arbeidsoppgaver:

Du blir del av et team som skal gi nødvendig helsehjelp, praktisk bistand og opplæring i dagliglivets gjøremål. Du må sette deg inn i tiltak og prosedyrer og dokumentere i elektronisk journal (Profil). Du må delta i å utføre praktiske gjøremål. 

Kvalifikasjoner:

 • Student/elev innen sykepleie, vernepleie, helsefagarbeider eller andre helsefag
 • Andre med interesse for omsorgsarbeid kan også søke
 • Gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig, minimum tilsvarende nivå B1
 • Politiattest er en forutsetning for ansettelse. Denne skal ikke legges ved søknaden, men må leveres snarest etter tilbud om ansettelse og før tiltredelse.

Personlige egenskaper:

 • Evne til fleksibilitet, punktlighet og samarbeid
 • Godt humør og serviceinnstilt
 • God kommunikasjon og kommunikasjonsevner
 • Bidra til et inkluderende, utviklende og godt arbeidsmiljø for alle
 • Evne til å tilegne seg ny kunnskap og lære å bruke ulike hjelpemidler og dataprogram.
 • Personlige egenskaper vektlegges

Vi tilbyr:

 • Kurs i Målrettet miljøarbeid, tvang og makt
 • Vi har egen avlønning for syke- og vernepleierstudenter.