Ledig stilling

Trondheim Kommune

Helgestilling

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Ved Lerkendal bo- og aktivitetstilbud er det ledig fem faste 15-20 prosent helgestillinger.

Enheten tilbyr heldøgns tjenester, bistand i hjemmet, punkttjenester og aktivitetstilbud for mennesker med utviklingshemming, ulike funksjonsnedsettelser og noe psykiatri og rus. Enheten består av 16 bofelleskap med personalbase og tre dagtilbud. Stillingen er dag og aften med arbeid annenhver eller tredjehver helg.

Mer informasjon om en jobb innenfor helse- og velferd i Trondheim kommune finner du på vår hjemmeside.

Arbeidsoppgaver:

 • Gi bistand og tilrettelegge for tjenestemottakere i daglige gjøremål og aktiviteter
 • Stell og pleieoppgaver
 • Medikamenthåndtering
 • Jobbe forebyggende i forhold til makt og tvang
 • Bidra til å skape meningsfylte og innholdsrike dager for den enkelte beboer
 • Kunne følge opp mål og tiltak til den enkelte bruker og dokumentere tjenesteutøvelsen
 • Bidra til å etablere god relasjon og utvikle et helhetlig tjenestetilbud til personer med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser

Kvalifikasjoner:

 • Studenter i helsefaglig utdanning eller annen relevant erfaring du kan vise til
 • Gode språkkunnskaper i norsk, både muntlig og skriftlig
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med utviklingshemmede, funksjonshemmede, somatikk og epilepsi
 • Positiv og løsningsorientert som er med og bidrar i arbeidsmiljøet
 • Må ha gyldig politiattest

Personlige egenskaper:

 • Du må ha en selvstendig evne, vilje til å orientere deg og tilegne deg ny kunnskap
 • Gode samarbeidsegenskaper 
 • Du er løsningsorientert og strukturert
 • Være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og ansvar
 • Evne til å etablere og vedlikeholde relasjoner vektlegges

Vi tilbyr:

 • Opplæring og veiledning 
 • Utvikle din faglige og personlige kompetanse i et arbeidsmiljø sammen med andre kollegaer
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler