• Bedrift
  Sunnfjord kommune
 • Søknadsfrist
  21.08.2021
 • Sted:
  FØRDE
 • Stillingsfunksjon:
  Helsefagarbeidar
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  FØRDE
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3968531
 • Se her for andre jobber fra Sunnfjord kommune

Helgestilling

Sunnfjord kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Førde bu- og miljøteneste, eining 3, yt døgnkontinuerlig tenester til personar med psykisk utviklingshemming og som elles treng langvarige og koordinerte tenester. Vi yt tverrfaglege tenester som inneber støtte og opplæring knytt til dagleglivet sine funksjonar som hygiene, ernæring og sosiale ferdigheiter. Støtta inneber også hjelp til å handtere og meistre somatiske og psykiske vanskar.

Vi har ledig følgande stilling:
 • 14 % helgestilling
Vi søker deg som:
 • har helsefageleg utdanning eller student som tar ei relevant helse- eller sosialfagleg utdanning. Vi oppmodar også andre med erfaring eller interesse for denne typen arbeid om å søke. Dei som ikkje har relevant utdanning vert tilsett i mellombelse stilling
 • har ønske og glede av å arbeide med menneske med samansette behov
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • har evne til å arbeide både i team og sjølvstendig
 • er fleksibel, løysningsorientert og påliteleg
 • har gode norskkunnskapar, både munnleg og skriftleg
 • har evne til å reflektere og stimulere til god etisk praksis
 • har førarkort klasse B
 • kjennskap til kapittel 9 i helse- og omsorgstenestelova, men ikkje eit vilkår då du vil få opplæring
 • har god IKT- kunnskap.
 • er ein pådrivar til å motivere og aktivisere brukarane, og som trivast å vere ute og vere fysisk aktiv, samt har ei fysisk god helse

Studentar som tek vernepleie- eller sjukepleieutdanning har eigen lønsramme med stigande løn under studiet.

Du må legge fram politiattest av ny dato før start i stilling.

Du må søke elektronisk.

 

Velkommen som søkar!

 
 • Bedrift
  Sunnfjord kommune
 • Søknadsfrist
  21.08.2021
 • Sted:
  FØRDE
 • Stillingsfunksjon:
  Helsefagarbeidar
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  FØRDE
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3968531
 • Se her for andre jobber fra Sunnfjord kommune