Helgemedarbeidere 

Stavanger Kommune

Dagsenter og avlastning er en bydekkende virksomhet i Stavanger kommune som gir stabile og tilrettelagte tilbud til mennesker med ulike bistandsbehov. Virksomheten består av seksjon avlastning, seksjon bolig og seksjon dagtilbud samt bydekkende veiledningsteam.
Seksjon avlastning består pr i dag av 6 avlastningsboliger, vi gir avlastningstilbud til 120 familier i Stavanger kommune. Vårt mål er å gi et stabilt, fleksibelt og tilrettelagt tilbud, som bidrar til god livskvalitet.
1 mars 2021 startet Stavanger kommune opp ny avlastningsbolig. Denne boligen ligger for tiden i Sola kommune. Boligen har 4 plasser. Myklebust avlastningsbolig gir tjenester etter helse og omsorgstjenesteloven til familier som har hjemmeboende barn og ungdom med særlig tyngende omsorgsoppgaver.
Boligen har PAS som rammeverk og ha fokus på fag for å gi brukerne av avlastningstilbudet gode tjenester.
Vi søker derfor etter flere flinke medarbeidere i ulike stillinger.

Vi søker etter flere helgemedarbeidere  i 23% stilling med langvakter og arbeid hver 4 helg

Kvalifikasjoner:

Studenter innen vernepleie og HS oppfordres til å søke
Ønskelig med erfaring og interesse med å jobbe med denne brukergruppen.
Ønskelig med kjennskap til PAS og atferdsanalytiske prinsipper
Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du i din søknad dokumentere at du har språknivå tilsvarende B1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

Personlige egenskaper:

Lojal mot mål og tiltak
Kunne takle uforutsette/akutte situasjoner
Gode samarbeidsevner
Du må være raus og fleksibel, ha godt humør og en "gi og ta" holdning
Menn oppfordres til å søke
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

Store muligheter for faglig og personlig utvikling for den rette personen.
"Hjem-Jobb-Hjem" - avtale.
Muligheter til å delta i bedriftsidrettslag, kunstforeninger etc. om ønskelig.
Veiledning fra Bydekkende veiledningsteam.
Lønn etter utdanning og ansiennitet.