Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Helgemedarbeider i Gauselparken

 Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger Kommune får du gjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med i overkant av 11000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen bygger vi felleskap. 

Bo og aktivitet sør er en virksomhet som leverer bo- og omsorgstjenester til mennesker med ulike hjelpebehov. I virksomheten er det for tiden 16 bofelleskap av ulik størrelse i bydelene Hundvåg, Storhaug, Hillevåg og Hinna.

Bo og aktivitet sør benytter rammeverket positiv adferdsstøtte (PAS) i arbeid med mennesker. PAS er et verdi- og metodemessig rammeverk som brukes for å forstå, forebygge og redusere utfordrende adferd hos brukere med mål om at de skal oppnå meningsfulle liv og sikres aktiv deltagelse i relasjoner, aktiviteter og i samfunnet. 

Gauselparken bofellesskap har åtte beboere med varierende grad av funksjonsnedsettelser som psykisk utviklingshemming og autisme. Vi gir i tillegg tjenester til en beboer i satellitt-leilighet. Som medarbeider ved Gauselparken bofellesskap får du bidra til at beboerne, så langt som mulig, kan leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse med størst mulig grad av selvbestemmelse.

For å legge best mulig til rette for dette søker vi nå pålitelige og engasjerte helgemedarbeidere. Du må være en som gir det lille ekstra og som strekker deg litt lengre for å gi våre beboere en meningsfull og god hverdag. Det er ledig fast stilling med jobb hver andre eller hver tredje helg, fra 20-25%. Det er også ønskelig at du kan stille opp på ekstravakter og jobbe i ferier/helligdager.

Arbeidsoppgaver:

Målrettet miljøarbeid i tråd med faglige og etiske prinsipper

Bruk av MAP (Møte med aggresjonsproblematikk) og PAS (Positiv atferdsstøtte) som verktøy i hverdagen

Tilrettelegge og gjennomføre aktiviteter både inne og utendørs

Praktiske oppgaver som renhold og bistand til å ivareta personlig hygiene

Gjennomføre tiltak, samt dokumentere i journal

Tverrfaglig samarbeid (kollegaer, pårørende, fastlege og andre samarbeidspartnere)

Legemiddelhåndtering (etter godkjent kurs)

Bidra til et godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner:

Studenter innen helse og sosialfaglig utdannelse

Helsefagarbeider

Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning

Du må ha et ønske og interesse for å jobbe med brukergruppen

Erfaring med lignende arbeid vil bli sterkt vektlagt

Fordel med førerkort klasse B

Du må fremlegge gyldig politiattest før oppstart

Dersom du har annet morsmål enn norsk må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2. Gjelder ikke skandinaviske søkere

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper:

Du trives godt med arbeid i team med ulike mennesker

Du har evnen til å tenke helhetsorientert og langsiktig

Du må være fleksibel og løsningsorientert

Du har evnen til å planlegge og organisere egen tid

Du kommuniserer godt med andre mennesker

Du tar initiativ og ser etter nye muligheter

Du tar ansvar for egen utvikling og bruker erfaring

Du kan motivere og inspirere andre

Du er en god rollemodell

Du må være robust, tålmodig og ha evnen til å jobbe under stress

Du er oppmerksom på andre menneskers behov og følelser

Du har evnen til å reflektere, og verdsetter etisk refleksjon

Vi tilbyr:

Et godt og inkluderende arbeidsmiljø

God opplæring og veiledning av dyktige medarbeidere

Deltagelse på kurs/fagdager

Stavanger kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA)

Gode velferdsordninger som "hjem-jobb-hjem"-avtale, BHT

Ansettelse og lønn i samsvar med gjeldende lover og regler