Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Helgemedarbeider

Bo og aktivitet sør benytter rammeverket positiv atferdsstøtte (PAS) i arbeid med mennesker. PAS er et verdi- og metodemessig rammeverk som brukes for å forstå, forebygge og redusere utfordrende atferd hos brukerne med mål om at de skal oppnå meningsfulle liv og sikres aktiv deltagelse i relasjoner, aktiviteter og i samfunnet. 

Ramsvik bofellesskap er en døgnbemannet bolig for mennesker med  psykisk utviklingshemming som ligger fint til på Storhaug. I bofellesskapet bor det fire personer med variert bistandsbehov. Like ved ligger to leiligheter som er knyttet til bofellesskapet. Vi er opptatt av et høyt faglig nivå og godt samarbeid.

Som medarbeider hos oss vil du bidra til at beboerne får en meningsfull og innholdsrik hverdag i tråd med lovverk, faglig anerkjente metoder og etiske retningslinjer. Du vil bistå de som bor her i daglige praktiske og sosiale gjøremål.

Vi har nå ledig to faste helgestillinger, ca 25% Vi søker derfor etter nye, kjekke helgemedarbeidere, som også stiller opp på ekstravakter ved behov. Tiltredelse snarest. Aktuelle kandidater innkalles til intervju fortløpende.

Arbeidsoppgaver:

Bidra til felles måloppnåelse ved å jobbe ut ifra tiltak tilpasset brukere og dokumentere i vårt journalsystem

Miljøarbeid, omsorg, stell og pleie, med fokus på den enkeltes ressurser og behov

Legge til rette for fysisk aktivitet og sosial samhandling

Delta i daglige gjøremål, matlaging og generelt renhold i bolig

Bidra til godt arbeidsmiljø igjennom samarbeid og åpenhet

Legemiddelhåndtering

Kvalifikasjoner:

Det er en fordel at du er student innenfor relevant studieforløp som vernepleie, sykepleie, sosial- og pedagogiske fag, men er ikke et krav.

Fagbrev eller bachelor innen helse- og sosialfag

Relevant erfaring innenfor helsesektoren kan og vurderes

Erfaring fra arbeid med brukergruppen er en fordel

Ønskelig med sertifikat

Menn oppfordres til å søke

Du må fremlegge gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder.  

Vi legger vekt på at du er god til å formulere deg både skriftlig og muntlig. Arbeidsspråket i Stavanger kommune er norsk. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende B2. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

Personlige egenskaper:

Du er selvstendig, pålitelig og opptrer ansvarsfullt.

Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Du er fleksibel, tilpasningsdyktig og kan lett omstille deg.

Du tar initiativ og ser hva som må gjøres.

Du er tålmodig og har godt humør.

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

Du vil ha en utfordrende og variert arbeidsdag med fokus på brukermedvirkning, etikk og fag

Vi vektlegger at den enkelte skal få god opplæring, faglig påfyll og veiledning etter individuelle behov

Gode pensjons- og forsikringsordninger

Ansatte i Stavanger kommune har tilgang til en rekke velferdsordninger

Stavanger kommune er en inkluderende arbeidslivsbedrift (IA)

Hjem-jobb-hjem avtale

Lønn etter gjeldende tariffer

Varierte arbeidsdager og gode kollegaer

Et inkluderende, trivelig og sosialt arbeidsmiljø

Tiltredelse etter avtale