Ledig stilling

Stavanger Kommune

Helge- og deltidsstilling  , Bo og aktivitet Nord.

Er du en engasjert person, med stor interesse for menneskene rundt deg? 

Bo og aktivitet Nord gir botilbud til mennesker med utviklingshemming og/eller kognitiv svikt. Virksomheten omfatter bydelene Tasta, Madla, Eiganes, Rennesøy og Finnøy. Det er til sammen 16 bofellesskap i virksomheten, og vi er rundt 550 ansatte. 

Vår visjon i Bo og aktivitet Nord er at vi skal gjøre livet bedre for dem som ikke har de samme forutsetningene som andre. Beboerne våre står alltid i sentrum, der likeverd og respekt er våre viktigste føringer. Vi skal tilrettelegge forholdene etter den enkeltes behov og fremme livsglede gjennom meningsfulle tiltak. Tydelige mål og tilpassede utfordringer skal skape gode mestringsopplevelser. Vi har en meningsfull jobb hvor det handler om trivsel og glede, et liv med mening.   

Målet for Bo og aktivitet nord er at vi skal ha ansatte som er stolte av jobben de gjør. Vi skal ha en kultur som er preget av nytenkning og vilje til endring, for å gi våre beboere et best mulig tilbud innenfor de rammene vi har. Ansatte og ledere skal være handlingskraftige, åpne og inkluderende. 

I Bo og aktivitet Nord har vi varierte og spennende arbeidsoppgaver og nå søker vi etter tre nye ansatte da vi har vi har økt behov for bemanning. Søra Bråde bofellesskap 2 etg  er lokalisert på Revheim i Madla bydel. Det er gode bussforbindelser og flotte turområder i nærheten.
Bofellesskapet er døgnbemannet og gir tjenester til 8 unge voksne mennesker med varierende hjelpebehov.
Flere beboere har en aktiv hverdag og vi ser derfor etter deg som er motivert og løsningsfokusert.
Vårt mål er å bidra til at beboerne har en aktiv og meningsfull hverdag.
I personalgruppen vil vi ha engasjerte medarbeidere som gir beboerne tjenester av høy kvalitet og som bidrar et godt arbeidsmiljø.
Arbeidstid for stillingen er turnus. Vi søker etter 2 helgevakter  og en 50% stilling med langvakter hver 4 helg. Presiser i søknaden hvilken stilling du søker.

Arbeidsoppgaver:

 • Arbeide målrettet sammen med den enkelte beboer og ivareta den enkelte bruker sin rettsikkerhet 
 • Aktivisering/motivering/sosial trening med beboerne. 
 • Bruke aktivitet og kulturopplevelser som helsefremmende tiltak 
 • Miljøarbeid, herunder bistand med vanlig husarbeid i beboeres leiligheter. 
 • Bidra til at beboerne får individuelt tilpassede tjenester, og en meningsfylt og aktiv hverdag. Dette i tråd med lovverk, faglig anerkjente metoder og etiske retningslinjer.  
 • Bidra til at tjenestene ytes på en god faglig forsvarlig måte og at tjenestene som gis holder høy etisk standard. 
 • Dokumentere i CosDoc:  (daglig rapport, observasjoner, avvik)
 • Arbeide i tråd med retningslinjer for legemiddelhåndtering i Stavanger kommune. 
 • Bidra at bofellesskapet drives i henhold til kommunens verdier og målsetninger 
 • Holde seg kontinuerlig oppdatert ved bruk av mail og Teams. 

Kvalifikasjoner:

 • Studenter i et relevant utdanningsforløp. 
 • Det er en fordel at du har erfaring fra lignende arbeid.  
 • Vi legger vekt på at du er god til å formulere deg både skriftlig og muntlig.  
 • Arbeidsspråket i Stavanger kommune er norsk. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål. 
 • Politiattest uten anmerkninger er en forutsetning for ansettelse, og må leveres arbeidsgiver for den som er aktuell for stillingen.
 • Vi ønsker deg som vil være med å gjøre «det lille ekstra» for våre beboere.

Personlige egenskaper:

 • Når det er hektisk hos oss, er det spesielt viktig at vi samarbeider godt om å fordele oppgaver og hjelper hverandre. Du må derfor være fleksibel og ha lett for å omstille deg.  
 • Vi er helt avhengig av at du trives med å jobbe i team, men at du også jobber selvstendig når det trengs.  
 • Vi vil gjerne ha med deg på laget som alltid setter beboerne i sentrum og som yter det lille ekstra. 
 • Du bidrar aktivt til å se og oppmuntre andre slik at vi også i fremtiden har en trivelig arbeidsplass der vi tar godt vare på hverandre.
 • Du har en god arbeidsmoral og legger vekt på høy kvalitet i arbeidet ditt – det er viktig for deg med høyt nærvær på jobb. 
 • Du har respekt og omsorg for, er åpen og vennlig, også overfor mennesker som er annerledes enn deg selv.  
 • Vi ønsker at du som ansatt tar initiativ, ser etter nye muligheter og handler deretter, slik at arbeidsplassen utvikler seg. 
 • Vi er opptatt av faglig utvikling hos den enkelte, det er derfor viktig å finne deg som stadig er opptatt av å søke nye løsninger og ny kunnskap.
 • For at vi skal lykkes i jobben vår kreves det blant annet at du er lojal til de tiltakene som iverksettes. 
 • Pårørende er en viktig ressurs og du er opptatt av å inkludere og samarbeide med disse. 
 • Du tar ansvar slik at vi sammen når målene våre. 
 • Personlige egenskaper vektlegges. 

Vi tilbyr:

 • Ansvar, involvering og delaktighet 
 • Et miljø med mangfold av kompetanse og erfaring  
 • Varierende og innholdsrik arbeidshverdag 
 • Engasjerte kollegaer med stort hjerte for beboerne 
 • God opplæring og oppfølging, nyansatt kurs og oppfølgingssamtaler 
 • Veiledning fra ledere og kollegaer. Hos oss er det stor takhøyde og vi liker gode faglige diskusjoner
 • Gode pensjons og forsikringsvilkår og attraktive velferdsordninger. 
 • Stavanger kommune tilbyr hjem-jobb-hjem tilbudet. 
 • Lønn: 
  658300 Pleiemedarbeider årslønn 312 900 – 419 400  
  751700 Fagarbeider årslønn 363 700 - 446 000 
  751702 Aktivitør årslønn 363 700 - 446 000 
  751703 Barne- og ungdomsarbeider årslønn 363 700 - 446 000 
  707600 Hjelpepleier årslønn 363 700 - 446 000 
  751706 Omsorgsarbeider årslønn 363 700 - 446 000 
  707603 Helsefagarbeider årslønn 363 700 - 446 000 
  601403 Vernepleier/sykepleierstudent årslønn 325 300 – 386 900 
  601406 Student helse og sosialfag årslønn 330 900 – 364 300