Detaljer

 • Bedrift
  Alver kommune
 • Søknadsfrist
  26.11.2020
 • Sted:
  ISDALSTØ
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  ISDALSTØ
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3261285
 • Se her for andre jobber fra Alver kommune

Helsefagarbeidar 50%

Kort om stillinga

Vi søkjer etter 3 helsefagarbeidarar til 50 % fast stilling i todelt turnus med arbeid kvar 3. helg.

 Om Knarvik sjukeheim

Knarvik Sjukeheim er ein av fire sjukeheimar som er samorganisert i eitt tenesteområdet i Alver Kommune. På Knarvik Sjukeheim har vi tre avdelingar.

Avdeling 2 Består av rehabilitering, avlastning, Somatikk og en gruppe for personar med demens sykdom. I periode har vi også en forsterket skjermet gruppe.

 Arbeidsoppgåver

Som helsefagarbeidar ved Knarvik Sjukeheim avdeling 2 skal du yte omsorgsfull og fagleg forsvarleg helsehjelp til bebuarar med langtidsplass på sjukeheim.

Kompetanse

 • Autorisert helsefagarbeidar
 • Du har gode norskkunnskapar både skriftleg og munnleg.

Ønskt kompetanse

Relevant vidareutdanning  er ønskjeleg, men ikkje eit krav.

Personlege eigenskapar

 • Du har eit genuint engasjement for eldreomsorg og vil vere med på å utvikle sjukeheimstenesta til det beste for pasientar og kollegaer.
 • Du er ein sjølvstendig medarbeidar som samarbeider godt med andre.
 • Du er samvitsfull i din utøving av yrket. 

Vi tilbyr

 • Løn etter gjeldande tariffavtale
 • God pensjonsordning
 • Et hyggelig arbeidsmiljø

Politiattest

 I tråd med helse og omsorgstenestelova § 5-4 vert det stilt krav om tilfredsstillande politiattest ved tiltrede.

Slik søker du

Trykk knappen "send søknad". Dess meir du fyller ut, dess betre vert du sjåande ut på søkjarlista. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt innbyggjarservice på 56 37 50 00.