• Bedrift
  Sunnfjord kommune
 • Søknadsfrist
  06.07.2022
 • Stillingsfunksjon:
  Assistent
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  6802, FØRDE
  SUNNFJORD
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4680303
 • Se her for andre jobber fra Sunnfjord kommune
Ledig stilling

Sunnfjord kommune

Heimehjelp/ assistent

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Har du lyst på ein jobb som gjev deg utfordringar, spenning og mykje gleder? Heimetenestene på Sande i Sunnfjord yt hjelp og rettleiing til eldre, sjuke eller personar med funksjonsnedsetting som bur heime. Vi er opptekne av god kvalitet i tenestene våre og er stolte av arbeidsplassen vår. Vi ønsker å vere ei levande teneste med eit framtidsretta fokus, der utvikling står sentralt.

 Vi har ledig:
 • 1 x 100 % stilling som heimehjelp/assistent

Stillinga inneheld ein variert arbeidskvardag med praktisk bistand  og oppfølging av menneske med ulike hjelpebehov som bur heime. Stillinga er praktisk bistand i veka på dagtid, men vil for tida ha ein turnus med arbeid kvar 3. helg i stell og pleie. 

 Arbeidsoppgåvene er m.a:
 • utføre praktiske oppgåver i heimen til brukar, t.d vask av golv, støvsuging, klevask og skift av sengetøy
 • enkle stell og pleieoppgåver til menneske med ulike hjelpebehov
 • samarbeid med brukar og pårørande
 • ansvar for dokumentasjon i fagprogrammet CosDoc
  Krav til søkar:
 • du har førarkort klasse B
 • du må kunne kommunisere godt både skriftleg og munnleg
 • god IT-kunnskap, tenesta brukar CosDoc som pasientjournal
Vi søker etter deg som:
 • har evna til å lytte og søke gode løysingar
 • er målbevisst og engasjert
 • evnar å jobbe sjølvstendig på oppdrag og i team
 • er trygg på eigne avgjerder
 • er strukturert, ansvarsbevisst og løysingsfokusert
 • er fleksibel og likar utfordringar
 • har god arbeidskapasitet
 • bidreg positivt til eit godt arbeidsmiljø
 Vi tilbyr:
 • godt arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer
 • ein arbeidsplass der vi ser og oppmuntrar kvarandre
 • inkluderande miljø
 • pasientnært og fagleg fokus
 • spanande og faglege utfordringar
 • leiing som er nær
 • eininga disponerar bilar i tenesta
 • tilsetting etter vilkår som til ei kvar tid går fram av gjeldande lover, reglar og tariffavtale
 • lønn etter gjeldande avtaleverk

Vi disponerar bilar i tenesta vår.

Personlege eigenskapar vert vektlagt ved tilsetting. Fagbrev som reinhaldsarbeidar er ein fordel, men søkarar med kunnskap, interesse og med liknande arbeidserfaring vil bli vurdert til stillinga.

 Du må søke elektronisk

Velkommen som søkar.

 

 

 • Bedrift
  Sunnfjord kommune
 • Søknadsfrist
  06.07.2022
 • Stillingsfunksjon:
  Assistent
 • Stillingstype:
  Skift/turnus
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  6802, FØRDE
  SUNNFJORD
  search.country.NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4680303
 • Se her for andre jobber fra Sunnfjord kommune