Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Hei! Vil du som er spesialsykepleier jobbe hos oss i vårt hyggelige og erfarne Ambulant akutteam?

Offentlig forvaltning

Ambulant akutteam består av: Psykiater, psykologspesialist samt flere spesialsykepleiere og vernepleier.

Hovedoppgaven er avklaring av akutte kriser, utredning av akutte allmennpsykiatriske lidelser og tilsyn ved villet egenskade ved somatisk avdeling. Det er også mulighet for korttidsoppfølgende behandling.

Du vil i tillegg:
 -Bli en del av en poliklinikk med vel 40 ansatte.
 -Bli en del av en fag-gruppe på 8 spesialsykepleiere.
 -Bli en del av en poliklinikk som har to allmennpsykiatriske team, ett Ambulant akutt team (AAT) og ett team for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).
 - Være ansatt i en poliklinikk som er en del av et større DPS, DPS Lillehammer, som består av poliklinikk Lillehammer, poliklinikk Otta og døgnenhet Lillehammer som er åpen akuttpost. DPS Lillehammer har hovedansvaret for de allmennpsykiatriske spesialisthelsetjenestene i området rundt Lillehammer og i Gudbrandsdalen med omlag 80 000 mennesker i opptaksområdet.

Hvis dette virker fristende for deg så send en søknad innen 01.12.22. Oppstart ila februar 2023, men oppgi mulig tiltredelsestidspunkt også om denne er senere.

Tidspunkt for intervju vil foregå i uke 49 2022, håper du kan planlegge tid for dette. 
Vennligst oppgi tre referanser hvorav en skal være siste arbeidsgiver. 
Kopi av relevant utdanning og tjenesteattester må legges ved i søknaden. 

Dersom det innen søknadsfristens utløp skulle bli flere ledige stillinger, vil tilsetting bli foretatt av den søkermassen som foreligger.

Arbeidsoppgaver:

 • Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter i krise.
 • Samarbeid i tverrfaglig team.
 • Samarbeid eksternt ut mot kommuner og institusjoner.

Kvalifikasjoner:

 • 3-årig høyskole innen helse- og sosialfag.
 • Videreutdanning/spesialisering innen psykisk helse og rus og erfaring i disse feltene.
 • Gyldig sertifikat .
 • Søkere må ha norsk autorisasjon og beherske norsk språk både skriftlig og muntlig.
 • Dokumentert tjeneste vil bli vektlagt. 

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Gode evner til både samarbeid og selvstendig jobbing
 • Faglig interessert og engasjert
 • Strukturert
 • Trives med å jobbe i team
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Ha utholdenhet og humor

Vi tilbyr:

 • Stillingsbrøk: 100%.
 • Vi tilbyr utfordrende arbeidsoppgaver i et spennende fagfelt
 • Arbeid i en organisasjon i utvikling
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP
 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.