Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Hei- ønsker du som er sykepleier eller vernepleier med spesialutdanning innen psykisk helse/rus å jobbe i et TSB- team? Da har vi jobben for deg- se her; 

Offentlig forvaltning

- Du vil bli en del av en poliklinikk med vel 40 ansatte.

- Du vil bli en del av et tverrfaglig rusteam med lege, psykolog, sykepleiere, sosionomer og vernepleier.

- Du vil bli en del av en faggruppe med 9 spesialsykepleiere. 

- Du vil bli en del av en poliklinikk som har to allmenn psykiatriske team, ett Ambulant akutt team (AAT) og ett team for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). 

- Du vil være ansatt i en poliklinikk som er en del av et større DPS, DPS Lillehammer, som består av poliklinikk Lillehammer, poliklinikk Otta og døgnenhet Lillehammer som er åpen akuttpost.       

Stillingen omfatter ikke turnus, kun dagarbeid 08.00-15.30 og er ledig fra 01.10.22.

DPS Lillehammer har hovedansvaret for de allmenn psykiatriske spesialisthelsetjenestene i området rundt Lillehammer og i Gudbrandsdalen med om lag 80 000 mennesker i opptaksområdet.

Hvis dette virker fristende for deg så send en søknad innen 08.08.22  og oppgi mulig tiltredelses tidspunkt.

Oppstart av intervju vil være i uke 33.

Dersom det innen søknadsfristens utløp skulle bli flere ledige stillinger, vil tilsetting bli foretatt av den søkermassen som foreligger.  

Arbeidsoppgaver:

 • Oppfølging av pasienter i LAR (Legemiddelassistert rehabilitering) samt noe utredning, diagnostisering og behandling av pasienter innen rusfeltet, i henhold til pasientforløp i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
 • Samarbeid i tverrfaglig team.
 • Samarbeid eksternt ut mot kommuner og institusjoner.

Kvalifikasjoner:

 • 3-årig høyskole innen helse- og sosialfag.
 • Videreutdanning/spesialisering og erfaring innen rusfeltet.
 • Gyldig sertifikat .
 • Søkere må ha norsk autorisasjon og beherske norsk språk både skriftlig og muntlig.
 • Dokumentert tjeneste vil bli vektlagt. 
 • Vennligst oppgi tre referanser hvorav en skal være siste arbeidsgiver. 

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Gode evner til både samarbeid og selvstendig jobbing
 • Faglig interessert og engasjert
 • Strukturert og fleksibel
 • Trives med å jobbe i team
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Ha utholdenhet og humor

Vi tilbyr:

 • Stillingsbrøk: 100%
 • Vi tilbyr utfordrende arbeidsoppgaver i et spennende fagfelt
 • Arbeid i en organisasjon i utvikling
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP
 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette