Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Hei- ønsker du som er overlege/psykiater å jobbe på en god arbeidsplass i en trivelig by i naturskjønne omgivelser? Da har vi jobben for deg- se her;

Offentlig forvaltning

 -Du vil bli en del av en poliklinikk med vel 40 ansatte.

 -Du vil bli en del av en faggruppe på 13 legestillinger, hvorav 8 overleger (psykiatere) og 5 leger i spesialisering. 

 -Du vil bli en del av et tverrfaglig allmennpsykiatrisk team med leger, psykologer, sykepleiere, sosionomer og fysioterapeuter.

 -Du vil bli en del av en poliklinikk som har to allmennpsykiatriske team, ett Ambulant akutt team (AAT) og ett team for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

 -Du vil være ansatt i en poliklinikk som er en del av et større DPS, DPS Lillehammer, som består av poliklinikk Lillehammer, poliklinikk Otta og døgnenhet Lillehammer som er åpen akuttpost.                                                                                                                                     

DPS Lillehammer har hovedansvaret for de allmennpsykiatriske spesialisthelsetjenestene i området rundt Lillehammer og i Gudbrandsdalen med om lag 80 000 mennesker i opptaksområdet.

 -Du vil bli en del av en legegruppe som hver uke møtes for faglig diskusjon og kollegial veiledning.

Hvis dette virker fristende for deg så send en søknad innen 10.02.23. Ledig fra 01.03.23, men kan tiltres også på ett senere tidspunkt, oppgi mulig tiltredelsestidspunkt i søknaden. Intervju vil foregå i uke 7.

Dersom det innen søknadsfristens utløp skulle bli flere ledige stillinger, vil tilsetting bli foretatt av den søkermassen som foreligger.

Arbeidsoppgaver:

 • Utredning og behandling av et bredt spekter av pasienter innen det allmennpsykiatriske feltet.
 • Bistand til behandlere innen de allmenn- psykiatriske team som spesialist, ved medisinering og innleggelser etc.
 • Samarbeid i tverrfaglig team.
 • Veiledning av LIS.
 • Samarbeid med kommunale tjenester og andre institusjoner. 

Kvalifikasjoner:

 • Søkere må ha norsk autorisasjon og beherske norsk språk meget godt både skriftlig og muntlig.
 • Den som tilsettes må, om nødvendig, delta i undervisning av medisinske studenter.
 • Vennligst oppgi tre referanser hvorav en skal være siste arbeidsgiver.
 • Kopi av relevant utdanning og tjenesteattester må legges ved i søknaden 
 • Dokumentert tjeneste vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper:

 • Gode evner til både samarbeid og selvstendig jobbing.
 • Faglig interesse og engasjement for spesialitet.
 • Strukturert.
 • Tilpasningsdyktig.
 • Ansvarsbevisst.
 • Fleksibel.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Trives med å jobbe i team.
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr:

 • 100% fast stilling ved DPS Lillehammer.
 • Dagarbeid mellom 08.00-16.00, ingen vaktordning.
 •  Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.
 •  Lønn etter overenskomst
 •  Meget gode pensjonsordninger i KLP
 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.