Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Healthcare engineer 

Offentlig forvaltning

Vi ser etter deg som ønsker å ta aktiv del i drift og utvikling av legemiddelproduksjon i våre sykehusapotek  
I Sykehusapotekene HF kan du bli en del av et helseforetak som utgjør en forskjell. Våre sykehusapotek produserer legemidler til pasienter på sykehusene i hele Helse Sør-Øst.  For å få det til må vi ha lokaler og produksjonsutstyr som fungerer og oppfyller de krav som er satt på oss. Samtidig er regionen i en rivende utvikling der både nye sykehus- og sykehusapotek etableres og virksomheten digitaliseres og robotiseres. Vi har behov for noen som kan koordinere denne utvikling for produksjonsutstyr i tett samarbeid med våre sykehusapotek og vår fagsjef produksjon. 

Vi har moderne produksjonslokaler for tilberedning av legemidler på 14 av våre sykehusapotek samt landets eneste produksjonsrobot for kreftmedisin. Gjennom din kompetanse om utstyr og lokaler, kommer du å bidra til en stabil og god produksjon og gjennom det til god pasientsikkerhet. Dine viktigste oppgaver hos oss vil være å skaffe oversikt over vår utstyrspark og prosesser, og i samarbeid med våre sykehusapotek identifisere forbedringsmuligheter i måten vi jobber på og hvilket utstyr vi skal ha. I tillegg må du gi råd slik at våre lokaler i nye sykehusbygg tilpasses våre arbeidsprosesser, GMP-krav og vår utstyrspark. Du vil også fungere som fagressurs i offentlige anbud om innkjøp av nytt utstyr i samarbeid med andre fagressurser og vår innkjøpsavdeling.

Vi ser etter deg som har erfaring fra for eksempel produksjonsbedrifter eller innenfor prosessteknologi. Du trenger ikke ha erfaring med legemiddelproduksjon, men gjerne ha en bakgrunn som gjør deg i stand til å forstå hvordan våre prosesser foregår. Gode samarbeidsevner er viktig, samt evne til å kjøre gode prosesser med både interne og eksterne partnere for å finne de beste løsningene.

I Sykehusapotekene HF vil du møte stor fagkompetanse og et brennende ønske om å sikre best mulig legemiddelbehandling. Hos oss vil du ha stor påvirkningsmulighet, utviklingsmuligheter samt en sentral stilling i et foretak med et viktig samfunnsoppdrag.

Stillingen er plassert i fagavdelingen ved hovedkontoret i Oslo, men arbeidssted kan være ulike steder i regionen etter avtale. Noe reisevirksomhet til våre sykehusapotek må påregnes.

Arbeidsoppgaver:

Etablere samlet oversikt over utstyrsparken i Sykehusapotekene HF
Samkjøre utstyrsparken på tvers for å sikre best practice 
Være systemansvarlig og lede et brukernettverk for utstyr til legemiddelproduksjon og -forsyning i foretaket 
I samarbeid med våre sykehusapotek identifisere behov for forbedringer av prosesser og bruk av systemer eller utstyr
Utarbeide kravspesifikasjoner og bistå i anbudsprosesser av nytt utstyr
Bistå med GMP-rådgivning og validering av renrom og nytt utstyr. 
Delta med fagkompetanse ved ombygninger eller nybygg av produksjonsrom, renrom med mer, og bidra i koordinering mot arkitekt og prosjektering innen bygningsstruktur og tekniske fag
Utarbeide og vedlikeholde prosedyrer innen eget fagområde

Kvalifikasjoner:

Høyere utdanning innen for eksempel ingeniør/tekniske fag/helse/farmasi
Erfaring med prosjektarbeid og oppfølging av produksjonsutstyr vil være en fordel
Kjennskap til GMP
Erfaring fra helsesektoren vil være en fordel, men ingen forutsetning
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på både norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

Rask til å tilegne seg kunnskap om systemløsninger, hvordan de benyttes og kan forbedres
Selvgående og målrettet, tar eierskap til tildelte ansvarsområder og initiativ til å finne løsninger
Gode samarbeidsevner.
Jobber systematisk med evne til å håndtere flere baller i luften samtidig

Vi tilbyr:

En utfordrende stilling i et foretak med et viktig samfunnsoppdrag
Store faglige utfordringer der du har mulighet til å kunne utvikle deg videre i spennende tverrfaglig miljø og prosjekter sammen med dyktige medarbeidere
Muligheter til å jobbe med ny teknologi og fremtidens legemiddelhåndtering i spesialisthelsetjenesten
Fokus på kompetanseutvikling
Godt arbeidsmiljø
Lønn etter avtale
Gode pensjons- og forsikringsordninger