Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Haugesund kommune

Haugesund kommune trenger ferievikarer sommeren 2023

Offentlig forvaltning

Våre ansatte skal avvikle sommerferie, derfor trenger vi deg for å kunne gi gode tjenester gjennom sommeren. Fyller du 18 år før 1. juni 2023 kan du søke.

Vi er spesielt interessert i deg med helsefaglig bakgrunn, men også deg som er under utdanning. For helsepersonell kreves norsk autorisasjon. Andre med interesse for fagområdet er også velkommen til å søke.

Ferievikarperioden er fra 19. juni til 20. august. Hovedregelen er at du binder deg til å jobbe sammenhengende i minst 6 uker i 100 % stilling, eventuelt i kortere periode etter avtale. Som ferievikar må du regne med å jobbe i turnus med vakter dag, kveld eller natt og annenhver helg. Lange vakter kan forekomme. I enkelte stillinger kreves det ordinært førerkort for bil (klasse B). Vikarer innen helse og omsorg må levere tilfredsstillende politiattest som ikke er eldre enn tre måneder.

Vi trenger ferievikarer på følgende enheter:

 • Udland omsorgsenter
 • Bjørgene omsorgssenter
 • Haraldsvang omsorgssenter og Vardafjell sykehjem
 • Sentrum behandlingssenter
 • Tilrettelagte tjenester (tjenester til mennesker med utviklingshemming og fysisk funksjonsnedsettelse)
  •  Enhet 1, Avdeling tiltak, Dagtilbud, Mårstien bofellesskap, Mårstien avlastning
  • Enhet 2, Floravegen, Stallvegen, Stemhaugmarka, Styrmannsvegen, Øivind skaldaspillersveg, Myrullvegen
  • Enhet 3, Udland bofelleskap, Vallhall/Salhusvegen, Bråvallagata, Kvalamarka
 • Oppfølgingstjenesten (tjenester til mennesker innenfor rus og psykiatri, mennesker med utviklingshemming og fysisk funksjonshemming)
 • Haugesund legevakt (trenger kun sykepleiere med norsk autorisasjon)
 • Hjemmetjenesten
 • Dagavdelingene Bjørgene, Havnaberg, Haraldsvang og Udland samt Veksthuset og Bleikemyr legesenter
 • Kjøkkendrift

Du får mer informasjon om stillingene som ferievikar hvis du tar kontakt direkte med den enkelte enhet som du ønsker å arbeide ved.

Kryss av for ønsket arbeidssted i søknaden. Vi prøver å ta hensyn til ønsket ditt. Tilbudet kan komme fra en annen enhet. Gi opplysninger om når du ønsker å arbeide, og om du har mulighet for å ta ekstra vakter før eller etter ferieperioden. Vi godtar kun elektroniske søknader. Hvis du har behov for det, kan Servicesenteret hjelpe deg med søknaden. Servicesenteret finner du i Kirkegata 85.  

Kvalifikasjoner:

 • Helsefaglig bakgrunn er en fordel for stillinger innen omsorg.
 •  Andre med interesse for området kan også søke.
 • Være fylt 18 år før 1. juni 2023
 • Ønskelig at du kan jobbe sammenhengende i minst 6 uker
 • Krav om ordinært førerkort klasse B i Hjemmetjenesten, Tilrettelagte tjenester og Oppfølgingstjenesten
 • Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.
 • Det er krav om tilfredsstillende politiattest for personell som ansettes i helse og omsorgstjenesten. 

Personlige egenskaper:

 • gode kommunikasjon- og samarbeidsevner
 • evne til å jobbe selvstendig
 • lojal, punktlig og pliktoppfyllende
 • fokus på kvalitet i tjenesten
 • må kunne håndtere utfordrende arbeidsoppgaver
 • fleksibel og løsningsorientert 

Vi tilbyr:

 • sommerjobb i 100 % stilling
 • lønn iht. gjeldende avtaler

 

Søknadsfristen er utvidet til 31.05.2022, men ansettelser skjer fortløpende