• Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  01.12.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0915, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4879391
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Oslo kommune

Haugenstua ressurssenter søker sykepleier - 100% fast stilling 

Offentlig forvaltning

Haugenstua ressurssenter er en døgninstitusjon for rusavhengige. Vi holder til på Haugenstua i Groruddalen. Institusjonen har leiligheter til 26 beboere på Haugenstua, samt 16 eksterne leiligheter. Vi har også tre dagplasser. Videre har vi tilgjengelige jobbspesialister som et tilbud til alle som bor i vår institusjon. Jobbspesialistene er organisert i IPS-ART.  Haugenstua ressurssenter er er en del av Velferdsetaten, og organisatorisk plassert i Avdeling for rustjenester og tilrettelagte boliger (ART).

Haugenstua ressurssenter som institusjon tilbyr et tidsavgrenset rusfritt rehabiliteringstilbud med vekt på botrening, målrettet planarbeid, arbeid og aktivitet samt rusmestring. Vår jobb er å støtte, veilede og rådgi beboer i gjennomføring av egne rehabiliteringsmål. Dette gjøres gjennom utarbeidelse og oppfølging av plan for oppholdet, deltakelse i samarbeids- og ansvarsgrupper, samtaler, tilbakefallsforebygging og praktisk bistand. I de eksterne leilighetene driver vi booppfølging, med samme faglig innhold. Beboerne i de eksterne leilighetene mottar hjemmebesøk minimum en gang per uke. Ansatte reiser i utgangspunktet alene på hjemmebesøk. 

Vi har nå ledig fast 100 % sykepleierstilling med primærkontaktansvar. Stillingen innebærer per i dag turnusarbeid med arbeid hver tredje helg og dag/kveld


Arbeidsoppgaver:

 • Aktivt ta del i institusjonens miljøarbeid med blant annet primærkontaktansvar. Som primærkontakt gjennomfører du ukentlige strukturerte samtaler, knyttet til beboers rehabiliteringsmål. Det benyttes egne verktøy for plan og resultatmålinger
 • I tillegg til fokus på rusproblematikk skal institusjonens sykepleier være en forsterkning sammen med institusjonens øvrige primærkontakter med sosialfaglig bakgrunn i oppfølgingen av beboernes somatiske og psykiske helse.
 • Organisere og delta i møtevirksomhet med eksterne samarbeidspartnere
 • Booppfølging i eksterne leiligheter
 • Pådriver for utarbeidelse av kriseplan og bekymringsmeldinger i samarbeidet og i dialogen med bydel/NAV
 • Praktiske oppgaver knyttet til den daglige driften av institusjonen
 • Helsefokus i møte med beboerne
 • Legemiddelhåndtering kan forekomme
 • Samhandle og samarbeide med interne og eksterne tjenesteytere, inkludert frivillige organisasjoner
 • Bidra til institusjonens fagutvikling innen somatisk og psykisk helse, i samarbeid med institusjonsledelsen og fagkonsulent. 
 • Sykepleier på institusjonen har særskilt ansvar for samarbeidet institusjonen har med Ambulerende Helseteam i Velferdsetaten
 • Skrive rapporter og journaler og følge opp gjeldende krav til dokumentasjon

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier 
 • Erfaring fra arbeid med målgruppen er en forutsetning
 •  Du har god kunnskap om, og grunnleggende forståelse for, rusavhengighet og ROP lidelser
 • Det er ønskelig med videreutdanning innen psykisk helse og/eller avhengighetsproblematikk eller annen relevant videreutdanning
 • Kunnskap om Oslo sitt hjelpe- og behandlingsapparat vil være en fordel
 • Erfaring fra booppfølging utenfor institusjon med rusavhengige er ønskelig
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk tilsvarende minimum Ci henhold til det felles europeiske rammeverket for språk
 • Gode IKT-ferdigheter og systemforståelse
 • Det er ønskelig at du har førerkort for personbil
 • Politiattest i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4, må fremlegges før tiltredelse
 • Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper:

 • Du evner å jobbe selvstendig og tar ansvar for gjennomføring av egne oppgaver
 • Du har gode evner og forståelse for relasjonsarbeid, er motivert og faglig engasjert
 • Du er arbeidsom, fleksibel og mobil i din arbeidshverdag
 • Du trives med å jobbe både i team, og selvstendig
 • Du er omstillingsdyktig og tåler godt endringer
 • Du evner å samarbeide, også i pressede situasjoner
 • Du kan ta ting på sparket, finne gode løsninger og takle frustrasjoner
 • Du er dyktig på å bistå mennesker, som har ulike historier som kan være preget av traumer
 • Du kan by på deg selv, og har samtidig god rolleforståelse i møte med både kollegaer og brukere
 • Du etterlever verdigrunnlaget til Oslo kommune: Brukerorientering - Respekt- Redelighet - Engasjement
 • Det er en fordel om du i tillegg til å være en sterk rusfaglig person, også har en praktisk anlagt side
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Et godt faglig miljø, med engasjerte og kompetente kolleger, som bryr seg og tar vare på hverandre
 • En trivelig beboergruppe med planer og ønsker for fremtiden
 • Muligheter til å være med å påvirke den faglige utviklingen innenfor et spennende fagfelt
 • Mulighet til å bidra til mer tverrfaglig og helhetlige tjenester for våre brukere
 • Varierte oppgaver og faglige utfordringer
 • Gode tjenestepensjons- og  forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring - som ansatt i Oslo Kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av din brutto lønn til pensjonsinnskudd
 • Avlønning som sykepleier i lønnstrinn 31-44 (kr.508 900-634 400,- pr. år) i Oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet. Turnustillegg kommer i tillegg
 • Vitnemål, karakterutskrifter og attester må legges ved sammen med søknad innen søknadsfristen. Utenlandske søkere, eller søkere med utenlandsk utdanning, må fremlegge generell godkjenning fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) på utenlandsk utdanning
 

 • Bedrift
  Oslo kommune
 • Søknadsfrist
  01.12.2022
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Bransje
  Offentlig forvaltning
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0915, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4879391
 • Se her for andre jobber fra Oslo kommune