Ledig stilling

Oslo kommune

Haugenstua ressurssenter søker miljøterapeut - 100% fast stilling 

Offentlig forvaltning

Haugenstua ressurssenter er en døgninstitusjon for rusavhengige. Vi holder til på Haugenstua i Groruddalen. Institusjonen har leiligheter til 26 beboere på Haugenstua, samt 16 eksterne leiligheter. Vi har også tre dagplasser. Videre har vi tilgjengelige jobbspesialister som et tilbud til alle som bor i vår institusjon. Jobbspesialistene er organisert i IPS-ART.  Haugenstua ressurssenter er er en del av Velferdsetaten, og organisatorisk plassert i Avdeling for rustjenester og tilrettelagte boliger (ART).

Haugenstua ressurssenter som institusjon tilbyr et tidsavgrenset rusfritt rehabiliteringstilbud med vekt på botrening, målrettet planarbeid, arbeid og aktivitet samt rusmestring. Vår jobb er å støtte, veilede og rådgi beboer i gjennomføring av egne rehabiliteringsmål. Dette gjøres gjennom utarbeidelse og oppfølging av plan for oppholdet, deltakelse i samarbeids- og ansvarsgrupper, samtaler, tilbakefallsforebygging og praktisk bistand. I de eksterne leilighetene driver vi booppfølging, med samme faglig innhold. Beboerne i de eksterne leilighetene mottar hjemmebesøk minimum en gang per uke. Ansatte reiser i utgangspunktet alene på hjemmebesøk. 

Fra 1. oktober 2022 har vi ledig fast 100 % stilling for miljøterapeut med primærkontaktansvar. Stillingen innebærer per i dag turnusarbeid med arbeid hver tredje helg og dag/kveldsvakter. Turnusendringer kan forekomme. 

 

Endring i målgruppe og mandat for Haugenstua ressurssenter kan forekomme.

Arbeidsoppgaver:

 • Primærkontaktansvar - som primærkontakt gjennomfører du ukentlige strukturerte samtaler, knyttet til beboers rehabiliteringsmål. Det benyttes egne verktøy for plan og resultatmålinger
 • Særskilt oppfølging- og dokumentasjonsansvar for egne beboere
 • Organisere og delta i møtevirksomhet med eksterne samarbeidspartnere
 • Klientrettet miljøarbeid
 • Booppfølging i eksterne leiligheter
 • Delta i mottakssamtaler for nye søkere til institusjonen
 • Praktiske oppgaver knyttet til den daglige driften av institusjonen

Kvalifikasjoner:

 • Det søkes etter en engasjert og selvstendig person med fullført relevant 3-årig høyskole/universitetsutdanning innen helse- eller sosialfag
 • Du må ha erfaring fra arbeid med rusavhengige og god kjennskap til rusfeltets mangfoldighet
 • Du må ha erfaring med individuell klientoppfølging/primærkontaktansvar
 • Erfaring fra booppfølging utenfor institusjon med rusavhengige er ønskelig
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk tilsvarende minimum B2 i henhold til det felles europeiske rammeverket for språk
 • Gode IKT-ferdigheter og systemforståelse
 • Det er ønskelig at du har førerkort for personbil
 • Politiattest i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4, må fremlegges før tiltredelse

Personlige egenskaper:

 • Du evner å jobbe selvstendig og tar ansvar for gjennomføring av egne oppgaver
 • Du evner å samarbeide, også i pressede situasjoner
 • Du kan ta ting på sparket, finne gode løsninger og takle frustrasjoner
 • Du er dyktig på å bistå mennesker, som har ulike historier som kan være preget av traumer
 • Du kan by på deg selv, og har samtidig god rolleforståelse i møte med både kollegaer og brukere
 • Du etterlever verdigrunnlaget til Oslo kommune: Brukerorientering - Respekt- Redelighet - Engasjement
 • Det er en fordel om du i tillegg til å være en sterk rusfaglig person, også har en praktisk anlagt side
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Et godt faglig miljø, med engasjerte og kompetente kolleger, som bryr seg og tar vare på hverandre
 • En trivelig beboergruppe med planer og ønsker for fremtiden
 • Muligheter til å være med å påvirke den faglige utviklingen innenfor et spennende fagfelt
 • Varierte oppgaver og faglige utfordringer
 • Gode tjenestepensjons- og  forsikringsordninger i Oslo pensjonsforsikring - som ansatt i Oslo Kommune betaler arbeidsgiver i tillegg hele pensjonspremien din etter nettolønnsordningen, dvs. at det ikke trekkes 2 % av din brutto lønn til pensjonsinnskudd
 • Avlønning som miljøterapeut i lønnstrinn 27- 39 (kr. 484 500 til 580 900,- i full stilling) i Oslo kommunes regulativ, avhengig av ansiennitet. Turnustillegg kommer i tillegg

 

 • Vitnemål, karakterutskrifter og attester må legges ved sammen med søknad innen søknadsfristen. Utenlandske søkere, eller søkere med utenlandsk utdanning, må fremlegge generell godkjenning fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) på utenlandsk utdanning