Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Nordreisa kommune

HASTER! Sykepleier vikar 100% ved legetjenesten

Offentlig forvaltning

Er du en dyktig, engasjert og målbevisst sykepleier som ønsker å jobbe på legekontor med blant annet  akuttmedisin og laboratoriearbeid? Vi trenger deg nå!

Vi kan tilby en spennende arbeidshverdag i et godt, tverrfaglig miljø med gode utviklingsmuligheter. Stillingen er sommervikariat, uke 27-33, den har for tiden to-delt turnus med arbeid hver 3 helg. 

Legetjenesten er lokalisert på Sonjatun helsesenter med 6 fastleger, 2 LIS1 leger, helsesekretærer og sykepleiere. 

Fortiden er arbeidet organisert med et akuttmottak/laboratorium som er bemannet med 3 sykepleiere på dagtid, hverdager. På kvelder og i helger er det 1 sykepleier på jobb som har ansvar for å besvare legevakthenvendelser og motta akutte pasienter i samarbeid med vakthavende lege. Tjenesten samarbeider også med andre virksomheter. 

Arbeidsoppgaver:

 • Laboratoriearbeid, prøvetaking
 • Skiftestue arbeid med hovedvekt på sårbehandling og oppfølging av pasienter
 • Legevaktsentral og mottak av medisinsk, kirurgisk og traume pasienter
 • Sykepleiefaglige oppgaver tilknyttet legekontor
 • Andre sykepleiefaglige oppgaver

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisert sykepleier
 • Relevant praksis vil bli vektlagt
 • Videreutdanning innen akuttsykepleie/ legevakts sykepleie eller annen relevant videreutdanning vil prioriteres
 • Kurs i akuttmedisin for leger og annet legevakts personell og kurs i volds- og overgrepshåndtering er ønskelig
 • Beherske tilgjengelige elektroniske hjelpemidler 
 • Må beherske norsk godt, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Faglig engasjement og dyktighet
 • Gode samarbeids egenskaper
 • Evne til fleksibilitet, selvstendighet, god vurderingsevne og ansvarsbevissthet
 • Evne til å skape trivsel og godt arbeidsmiljø
 • Evne til å jobbe under press
 • Stabil

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Et positivt og hyggelig arbeidsmiljø, preget av tverrfaglighet i lag med faglig, dyktige medarbeidere
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Medlemskap i god pensjons- og forsikringsordning

 

Nordreisa omfattes av ordningen med nedskriving av studielån og skattefordeler for Nord-Troms og Finnmark, se http://www.nordtromsportalen.no/okonomiske-fortrinn.311663.no.html 

Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju. 

Tilsetting forutsetter politiattest av nyere dato, som skal leveres før oppstart i stillingen. 

Det tas forbehold om ansattes fortrinnsrett etter arbeidsmiljølovens §§ 14-2 eller 14-3. Ved eventuell intern rullering kan annen stilling som sykepleier bli ledig.  Søkere bes opplyse om interesse for eventuell annen ledig stilling.