• Bedrift
  Bærum kommune
 • Søknadsfrist
  03.10.2022
 • Stillingstype
  Deltid
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  1338, SANDVIKA
  BÆRUM
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4771456
 • Se her for andre jobber fra Bærum kommune
Ledig stilling

Bærum kommune

Har du utdanning relatert til helse?    Vi trenger timelønnsvikarer!

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Vi søker etter timelønnsvikarer som er utdannet helsefagarbeider eller har autorisasjon som sykepleier.

Mariehaven har to spesialavdelinger og fagfeltet er bredt, du vil få arbeidsavtale på begge avdelinger. Dette gir deg en unik mulighet til å bygge opp din kompetanse innenfor demens, psykiatri og det akutte fagfelt. Begge avdelingene har henholdsvis 36 sengeplasser fordelt på 4 enheter.

Mariehaven avd.1

Avdelingen er sykehjemsavdeling med forsterket skjermet demens, somatikk og psykogeriatriske plasser. I avdelingen vil du bli en del av et engasjert team som er opptatt av å sette pasientene i sentrum med fokus på tverrfaglighet for å gi våre beboere et innholdsrikt liv ut fra deres forutsetninger. 
Miljøterapi, de gyldne øyeblikkene og evnen til å se beboernes behov står i sentrum av vår arbeidshverdag. 

Avd.2 er kommunale akutte døgnplasser (KAD) og ordinær korttid

Avdelingen tar imot innleggelser fra fastlege, legevakt, akuttmottaket, utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten og pasienter med vedtak på korttidsopphold.
Vi er et tverrfaglig team med "superhelter" som består av leger, sykepleier, helsefagarbeidere, fysioterapeut og ergoterapeut. Sammen er vi opptatt av å sette pasienten i sentrum med fokus på tverrfaglighet, behandling, gjenopptrening/mobilisering og utskrivelse til eget hjem. Dette innebærer at vi tilstreber godt samarbeid med pasient, pårørende, spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten med mål om å skape gode pasientforløp.
Vi har bredt spenn i innleggelsesårsaker, og vi tar imot pasienter fra 16 år og oppover, største andel pasienter er eldre, med sammensatt sykdomsbilde, så her vil du få brukt mange sider av din kompetanse og erfaring.

Mariehaven vektlegger kompetanse og utvikling hos ansatte, vi har en rådgiver for fag og kvalitet som arbeider direkte med kompetanseheving, fag og kvalitet innad i avdelingene.

Vi søker etter deg som brenner for faget ditt, ønsker å jobbe i eldreomsorgen og som ønsker faglig utvikling. På Mariehaven jobber vi med ny grunnturnus for å se hele huset samlet, og det vil på sikt være mulighet for fast deltidsstilling på helg.

Arbeidsoppgaver:

 • Pasientnært arbeid med faglige observasjoner og gjennomføre iverksatte tiltak i samarbeid med øvrig helsepersonell
 • Bidra til å sikre forsvarlige pleie- og omsorgstjenester i tråd med kvalitetskrav og gjeldene lovverk
 • Legemiddelhåndtering
 • Dokumentasjon
 • Utøve kunnskapsbasert praksis
 • Bidra til å sikre brukermedvirkning og godt samarbeid med pårørende
 • Bidra til godt tverrfaglig samarbeid mellom kollegaer i avdelingen og andre kommunale tjenestesteder samt spesialisthelsetjenesten
 • Bidra til å utvikle rutiner i avdelingen  

Kvalifikasjoner:

 • Utdannet helsefagarbeider eller sykepleier med norsk autorisasjon (HPR nummer registreres i søknad)
 • Søkere fra land utenfor Skandinavia må ha bestått norskprøve B2 (C1 for sykepleiere) muntlig og skriftlig (dokumenteres med vedlegg til søknad)
 • Kunnskap om lovverk for tjenesteområdet
 • Fortrolig med bruk av relevante IT-verktøy

Personlige egenskaper:

 • Engasjert i utøvelsen av faget
 • Pålitelig, effektiv og nøyaktig
 • Evne til å planlegge og gjennomføre en strukturert arbeidshverdag
 • God evne til formidling og gode samarbeidsevner

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Offentlig tjenestepensjonsordning
 • Intern undervisning, opplæring med fadderordning
 • Arbeidsoppgaver relevant for studier innenfor helsefaglige yrker

 

Gyldig politiattest iht helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse

 

 • Bedrift
  Bærum kommune
 • Søknadsfrist
  03.10.2022
 • Stillingstype
  Deltid
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  1338, SANDVIKA
  BÆRUM
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4771456
 • Se her for andre jobber fra Bærum kommune