Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Forsvaret

Har du utdannelse innen kjemi og lyst til å jobbe med militær luftdyktighet?

Norge er på vei til å få en av verdens mest avanserte flyflåter slik at vi kan hevde suverenitet over norsk luftrom. Når Norge kjøper nye P-8 overvåkningsfly og AW101-helikopter, er det Forsvarsmateriell luftkapasiteter som vurderer, bestiller, kjøper og forvalter dem.

Forsvarsmateriell Luftkapasiteter søker nå etter en motivert medarbeider til stilling som faglig leder Kjemikalier på Teknisk avdeling. Du vil ha fagansvaret innenfor materiellsikkerhet for kjemikalier til bruk på alle luftmateriell i Forsvarssektoren. Det tilbys varierte og utfordrende oppgaver i et spennende og hyggelig miljø

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra til ivaretakelse av materiellsikkerhet gjennom involvering i anskaffelser, dokumentasjon, inspeksjon, opplæring, drift, vedlikehold, modifikasjoner og avhending i forbindelse med mottak, driftssetting og kontinuerlig drift av Forsvarets luftfartøy
 • Følge opp faglige krav til kjemikalier hos bruker og leverandør gjennom inspeksjoner
 • Delta i internasjonale fora relatert til bruk av ulike kjemikalier på luftfartøy, deriblant POL (petroleum, oil and lubricants)
 • Gjennomføre risikovurderinger med fokus på materiellsikkerhet
 • Utføre saksbehandling innenfor Luftkapasiteter sitt ansvarsområde
 • Må påregne å være Luftkapasiteters fagperson/koordinator innen bærekraft og ytre miljø

Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk

Kvalifikasjoner:

 • Vi søker deg som har minimum godkjent universitets-/høgskoleutdanning på lavere nivå (bachelor) innen fagområdet kjemi
 • Du må ha arbeidserfaring innenfor organisk kjemi og helse, miljø og sikkerhetsarbeid
 • Du må påregne å være Luftkapasiteters fagperson/koordinator innen bærekraft og ytre miljø
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/Nato Secret

Ønskelig: 

 • Du bør ha erfaring med smøremidler, oljer og drivstoff
 • Det er og ønskelig med kompetanse innen bærekraft og ytre miljø

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker deg som kan videreføre et utstrakt og faglig sterkt samarbeid mellom ulike fagmiljøer og samarbeidsland
 • Du bør ha gode kommunikasjonsevner, være løsningsorientert og ha et ønske om å bidra til at arbeidsplassen din skal være et godt sted å være
 • Det er viktig at du er strukturert, analytisk og at du har en systematisk arbeidsmetodikk som kan bidra til en god oversikt
 • Du har sterkt engasjement og viser høy grad av integritet og serviceinnstilling
 • Du er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt deg
 • Du må være mål- og resultatorientert, og ha evne til å tenke helhetlig

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi legger vekt på at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.

Vi tilbyr:

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • På Kjeller har du tilgang til treningssenter, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden
 • Gode parkeringsmuligheter og nærhet til offentlig kommunikasjon

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som senioringeniør kode 1181, lønn fra kroner 661.400 til kroner 839.900 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. 

FMA Luftkapasiteter er i dag lokalisert på Kjeller. Det ligger i politiske føringer at Luftkapasiteter skal flytte fra basen på Kjeller innen 2026. Det betyr at endring av tjenestested må påregnes. 

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen, https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.
Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.