Detaljer

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  01.02.2021
 • Sted:
  PORSANGMOEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS OG FINNMARK
 • Arbeidssted:
  PORSANGMOEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3372180
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret

Har du lyst til å jobbe som miljøvernbefal på Porsangmoen

Som miljøvernbefal ved  Trenregimentet Porsangmoen vil du ha en variert og hektisk hverdag med ansvar for å støtte, rådgi og saksbehandle innen fagområdet miljøvern og miljøstyring. Stillingen er ledig for fast tilsetting.

Porsangmoen og Halkavarre skytefelt er 253 km2, med 31 godkjente skytebaner og 2 nedslagsfelt på ca 50 km2. Det er fast forlegning og treningsfasiliteter for ca 700 soldater, og meget gode muligheter for fritidsaktiviteter som jakt, fiske, trening osv. Det er orienteringsløyper, preparerte lysløyper og 15 og 30 km skiløyper som kjøres opp etter behov. Det er mulig å låne fritidsutstyr til alle årstider hos velferden i leiren.  Velferden har også treningsstudio, svømmebasseng, kino og kantine. Det er videre ca 52 km merkede barmarksløyper, ca 50 km veinett og ca 50 km snøscooterløyper i Porsangmoen leir. Det er mulig og låne hytter i skytefeltet for møter, tilstelninger osv. Fra flyplassen i Lakselv til Porsangmoen leir er det ca 20 km.

Arbeidsoppgaver
 • Støtte, rådgi og saksbehandle innen fagområdet miljøvern og miljøstyring. 
 • Støtte Hærens avdelinger med miljøvernutdanning, miljøstyring og forebyggende arbeid.
 • Gi miljøfaglige anbefalinger under planlegging og gjennomføring av øvelser og operasjoner, samt gjennomføre miljøtiltak i felt.
 • Generelt arbeid innen faget miljøvern.
 • Være et koordinerende ledd mellom Forsvaret, sivilbefolkningen, sivile instanser, naturbaserte næringer, grunneiere og lignende.
Kvalifikasjoner
 • Fullført og bestått førstegangstjeneste
 • Grunnleggende befalsutdanning (GBU). Søkere som mangler dette kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre befalskurs (12 uker) ved første anledning.
 • Bachelorutdanning innen miljøfag (naturforvaltning, biologi, økologi, miljø og samfunnssikkerhet o.l.)
 • Være medisinsk skikket
 • Gjennomføre og bestå fysisk test i henhold til Forsvarets krav 
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig. Søknaden skrives på norsk
 • Beherske engelsk muntlig og skriftlig
 • Førerkort klasse B
 • Den som tilsettes må være norsk statsborger og kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG før tiltredelse

Ønskelig

 • Relevant erfaring innen miljøvern.

Utdanning og arbeidserfaring må dokumenteres og lastes opp som vedlegg i Webcruiter 

Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Må kunne arbeide selvstendig
 • God ordenssans
 • Evne til helhetsoversikt
 • Personlig egenhet for stillingen vektlegges
Vi tilbyr
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Fleksitidsavtale
 • Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger, bl.a. trening i arbeidstiden og egen bedriftshelsetjeneste
 • Noe reisevirksomhet og øvingsaktivitet må påregnes
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ. Stillingen innehar grad OR 7, stabssersjant og avlønnes i LR 37/17, ltr  56, pt kr 498 800 brutto per år. Søkere uten befalsutdanning vil bli tilsatt som OR 2-4, LR 32/8 - 34/8, ltr 28-50 (pt  kr 328 800 - 451 700 brutto pr år).  Det er for tiden mulig å søke om et rekrutteringstillegg på kr 30 000,- pr år. Ordningen er tidsbegrenset til 2023.  Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, og rekruttere personer med innvandringsbakgrunn.
I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten attester og vitnemål blir ikke vurdert. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklarering gjennomføres.