• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  08.03.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2058, SESSVOLLMOEN
  ULLENSAKER
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4926272
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret
Ledig stilling

Forsvaret

Har du lyst til å jobbe som mesterinstruktør våpenteknologi på Sessvollmoen

Vi har en ledig militær stilling som mesterinstruktør våpenteknologi på Sessvollmoen. Som Mesterinstruktør har du sammen med seksjonsleder våpenteknologi mulighet til å fortsatt utvikle dette fagområde, du vil være med å påvirke utdanningen og være deltager i prosjekter og arbeidsgrupper internt og eksternt. Fagmiljøet er under konstant utvikling med tanke på nytt materiell som er på vei inn i Forsvaret. Du vil få en utfordrende tjeneste innen våpenteknologifaget, med hovedvekt på tårnsystemer inkludert sensorsystemer.

Stillingen inngår i våpenteknologi seksjon ved Teknisk avdeling. Teknisk avdeling har ledende kompetanse på utvikling og undervisning innen landbasert vedlikehold på våpen-, base- og kjøretøymateriell, samt bergingstjeneste. Teknisk avdeling støtter Forsvarsmateriell i materiellprosjekter og utøver fagansvaret på vegne av sjef for Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte.

Arbeidsoppgaver:

 • Mesterinstruktør og rådgiver til sjef Teknisk avdeling innenfor fagfeltet tårn systemer.
 • Følge opp avdelingenes utdanning, trening og øving, herunder også fagansvarlige befal og offiserer.
 • Ivareta faglige krav og interesser vedrørende organisering og anskaffelser knyttet til faget.
 • Utarbeide og vedlikeholde relevante publikasjoner som eksempelvis fagplaner.
 • Deltagelse i prosjekt innen eget fagfelt.

Kvalifikasjoner:

Må krav til stillingen:

 • Grunnleggende befalsutdanning
 • Fagbrev: Følgende fagbrev er relevant for stillingen: Automatiseringsfaget, finmekanikerfaget, industrimekanikerfaget, verktøymakerfaget, børsemakerfaget, optronikerfaget, CNC operatørfaget - sveisefaget
 • Må ha tjenesteerfaring innen tårn artilleri og/eller tårn kavaleri
 • Undervisningserfaring
 • Arbeidserfaring innen landbaserte våpensystemer
 • Førerkort kl B
 • Må ha norsk statsborgerskap

Før tiltredelse må følgende krav være oppfylt:

 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig/NATO secret 
 • Det er krav til godkjent medisinsk seleksjon for internasjonale tjeneste. Informasjon om helsekrav finnes på Forsvaret.no
 • Gjennomført og godkjent fysisk utholdenhets- og styrke test nivå 4. Informasjon om de fysiske testene finnes på Forsvaret.no

Ønskelige krav til stillingen:

 • Militært utdanningsnivå spesialist (OR) VBU2 Videregående befalsutdanning 2
 • Teknisk fagskole - univ/høgskoleutd lavere nivå (14-17)
 • G4 bro/ traverskran
 • LSO kursinstruktør/kursprodusent

Personlige egenskaper:

 • Strukturert, samarbeidsvillig, løsningsorientert
 • Evne til å jobbe selvstendig og målrettet.

Vi tilbyr:

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling samt fleksibelarbeidstid.
 • God pensjonsordning og trenging i arbeidstiden.
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som stabssersjant/flottiljemester (OR7, Stillingskode 1567, Lønnstrinn 60-66 som for tiden er kr 553 500,- til kr 615 000,- pr år. Det trekkes lovbestemt 2% av lønnen til Statens Pensjonskasse.

Vilkår og tidspunkt for tilsetting
Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato 01.08.2023. Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

 

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  08.03.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  2058, SESSVOLLMOEN
  ULLENSAKER
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  4926272
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret