Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Har du lyst til å jobbe med fagutvikling?

Offentlig forvaltning

Vi har to 50 % stillinger i et års vikariat  som fagutviklingssykepleier ved Nevrokirurgisk overvåkning/intermediær på OUS Rikshospitalet. En av våre fagutviklingssykepleiere går ut i permisjon og vi har derfor ledig stilling som spesialutdannet sykepleier med fagutviklingsansvar på overvåkning/intermediær. Dette innebærer opplæring av sykepleiere som skal håndtere nyopererte pasienter og pasienter med hjerneblødning som har sirkulatoriske og respiratoriske utfordringer. Eksempler er på dette er trakeostomerte pasienter, pressor-behandling og NIV-behandling. De som ansettes vil inngå i avdelingens felles team av fagutviklingssykepleiere for Nevrokirurgisk sengepost, intermediær og overvåkning.

Nevrokirurgisk avdeling på Rikshospitalet har totalt 35 senger. 6 av sengene er til overvåkning av SAH-pasienter og 11 er til overvåkning/intermediær etter nevrokirurgiske operasjoner. Det er for tiden en rullering av personalet mellom seksjonene. Avdelingen har også øyeblikkelig hjelp-funksjon for blant annet alle SAH-pasienter i hele helseregionen.

Stillingen dreier seg i stor grad om undervisning, veiledning og oppfølging av personale knyttet til overvåkning og intermediærsengene våre. Du vil arbeide tett med de andre fagsykepleierne i avdelingen. 

Stillingen består p.t. av arbeid hver 3. eller 4. helg (12,5 time). På hverdagene jobber man ca. 1 aftenvakt per uke og ellers på dagtid. 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

Kvalifikasjoner:

 • Spesialutdannet sykepleier, helst innen intensiv eller nevro
 • Ønskelig med relevant mastergrad
 • Erfaring innen nevrofaget er en fordel men ikke et krav
 • Relevant videreutdanning er ønskelig

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • er motiverende
 • har engasjement for nevrofaget
 • liker å lære bort/veilede
 • jobber strukturert
 • har gode samarbeidsevner
 • er fleksibel

Vi tilbyr:

 • Høyt faglig nivå
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Er arbeidsmiljø hvor vi er opptatt av fag, gjøre hverandre gode og ha det hyggelig på jobb.
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag