Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Har du lyst til å bruke din kunnskap til å gjøre Norge sikrere?

I Nasjonalt cybersikkerhetssenter har vi ledige stillinger innen rådgiving og tiltaksutvikling. Nasjonalt cybersikkerhetssenter er en satsning i forbindelse med regjeringens strategi for digital sikkerhet. Senteret er en styrking av NSMs arbeid innen digital sikkerhet, og skal bidra til å beskytte grunnleggende nasjonale funksjoner, offentlig forvaltning og næringsliv mot cyberangrep. Senterets leveranser er blant annet utarbeidelse og formidling av anbefalinger til offentlige myndigheter og næringsliv, nasjonal koordinering av digitale hendelser deteksjon og hendelseshåndtering, nasjonale tekniske sikkerhetstjenester, samt å samle nasjonal kompetanse og bidra til samarbeid basert på et felles risikobilde og en felles situasjonsforståelse.

Vi ønsker å øke vår kapasitet til å gi råd og utforme nasjonale tiltak innen digital sikkerhet som dekker både teknologi, styringsprosesser og hendelseshåndtering. Vi trenger derfor nye medarbeidere.

Hovedoppgaven vil være utforming og formidling av krav og anbefalinger til departementer og politisk ledelse, sektormyndigheter og eiere av IKT-systemer som er kritiske for nasjonal sikkerhet. Dette gjøres gjennom, med støtte av, og i samarbeid med NSMs øvrige fagmiljøer. Oppgaven består i å gi råd om både «best practice» og utforme veiledere til ny sikkerhetslov. Eksterne samarbeidspartnere vil være departementer, sektormyndigheter, virksomheter, industri, akademia og internasjonale partnere.

De utlyste stillingene inneholder arbeidsoppgaver som vil gi deg utfordringer knyttet til samfunnssikkerhet generelt og IKT-sikkerhet spesielt. De vil også gi store muligheter for faglig utvikling og oppbygging av kompetanse på områder som er unike i nasjonal sammenheng. Eksterne samarbeidspartnere vil være departementer, sektormyndigheter, virksomheter, industri, akademia og internasjonale partnere.

Kandidatene vi søker må ha høyere utdannelse (mastergrad eller tilsvarende) fortrinnsvis innen datateknologi, informatikk, informasjonssikkerhet eller andre relevante studieretninger. Relevant erfaring kan kompensere for krav til formell utdannelse.

Kandidaten må ha god teknologisk forståelse og minimum fem års erfaring fra IKT i offentlig eller privat virksomhet. Kandidaten må ha erfaring fra komplekse IKT-systemer. Faglig fordypning og arbeidserfaring innen IKT-sikkerhet vil være en fordel, men vi er også interessert i deg som har bred erfaring fra IT-området. Det samme gjelder erfaring med internasjonale standarder og produksjon av rapporter.

Medarbeiderne vi søker er strukturerte, engasjerte og analytiske. Du må ha evnen til å samarbeide og kommunisere, samt å ha fokus på leveringstid og kvalitet. En viktig oppgave for seksjonen er å formidle NSMs kunnskap og gi råd om effektive tiltak til virksomheter så vel som på et nasjonalt nivå i et språk tilpasset mottakeren. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk, pedagogiske egenskaper og erfaring med undervisning og/eller annen formidling av faglig budskap vil bli tillagt vesentlig vekt.

I en av stillingene ser vi etter noen som har erfaring med graderte løsninger. Det er også ønskelig med en kandidat som har erfaring med sikring av kritisk infrastruktur og moderne skybaserte IK-løsninger. For en av stillingene vil det legges vekt på erfaring med prosesser og standarder. Eksempler kan være ISO og ITIL. Vi vil også i en av stillingene legge vekt på en kandidat med sterke formidlingsevner.

Personlig egnethet for stillingene vil bli vurdert og vektlagt.

Vi kan tilby:

 • En av landets mest spennende arbeidsplasser for deg som er opptatt av IKT-sikkerhet.
 • Allsidige og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Godt arbeidsmiljø med høy kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning.
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse.
 • Muligheter for trening i arbeidstiden.
 • Mulighet for barnehageplass.
 • Fleksible arbeidstider.
 • Kontorlokaler i trivelige omgivelser.

Stillingen er plassert som rådgiver (SKO 1434) eller seniorrådgiver (SKO 1364). Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Arbeidstaker må kunne sikkerhetsklareres for minimum HEMMELIG. Les mer om sikkerhetsklarering på NSMs hjemmesider.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.

Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det er et sentralt personalpolitisk mål i NSM at medarbeidere skal ha en variert erfaringsbakgrunn. Mangfold i personalet (mht innvandrerbakgrunn, balansert kjønnssammensetning og alder) ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetansen.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.

 
Stillingsannonse på karriere.no
 • 70.000+ unike brukere/mnd
 • Over 75.000 CVer registrert
 • Motta alle søknader ett sted
 • Integrasjon Nav, Finn og lokalaviser
 • Annonsering i sosiale medier