Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Har du lyst til å bli vår nye overlegekollega?

Offentlig forvaltning

Vi på Psykosepoliklinikken i Tønsberg ønsker en overlege til! 

Er du den vi leter etter, så har vi ledig 100% fast stilling. Vi ser frem til å høre fra deg!

Psykosepoliklinikk, Tønsberg er lokalisert rett utenfor Tønsbergs bygrense, på Nøtterøy. Du kan lese mer om oss her

Vi har en dyktig og tverrfaglig medarbeiderstab med overleger, lege i spesialisering, psykologspesialister, psykologer under spesialisering, sykepleiere og vernepleiere med videreutdanning innen psykisk helse. Poliklinikken er reetablert som egen seksjon og fast seksjonsleder er tilstede i den daglige driften.

Poliklinikken går en spennende tid i møte der tjenestetilbudet skal utvikles videre i tett samarbeid med resten av klinikken og kommunene, og etablering av FACT-team vil aktualiseres.

Stillingen innebærer i utgangspunktet deltakelse i felles bakvaktordning for DPS Vestfold og ARA (Avdeling rus og avhengighet). Vaktordningen er for tiden 16-delt, men vaktdeltakelse er det rom for å drøfte.

Vi kan legge til rette for fleksibilitet om du har behov for det. Ta kontakt for en spennende prat! 

Tiltredelse etter avtale.

Kvalifikasjoner:

 • Spesialist i psykiatri. Vi søker fortrinnsvis etter spesialist, men leger i spesialisering som har inntil et år igjen til spesialistgodkjenning oppfordres også til å søke
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig
 • God forståelse for norsk helsevesen, psykisk helsevernloven og tvungent psykisk helsevern
 • Det forutsettes gyldig autorisasjon, oppholds- og arbeidstillatelse i Norge
 • Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumentere norsk offentlig godkjenning.   

Personlige egenskaper:

 • Du er strukturert, systematisk, men også nytenkende
 • Du er løsningsorientert og tilpasningsdyktig
 • Det er avgjørende at du trives å jobbe i team og i samarbeid med andre aktører
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges ved ansettelsen 

Vi tilbyr:

 • En utviklingsorientert arbeidsplass i samarbeid med kommunale helsetjenester
 • Deltakelse i råd og utvalg i virksomheten
 • Faglig utvikling og felleskap i faste møter med legene i DPS og i DPSets egen undervisning 
 • Dekkede reiseutgifter i forbindelse med eventuelt intervju
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.