Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Har du lyst til å bli vår nye kollega? Vi søker Lege i spesialisering - Psykiatri til fast stilling.  

Offentlig forvaltning

Vi har ledig 100% fast stilling som LIS-lege ved Allmennpsykiatrisk døgnpost, Larvik og søker etter deg som har lyst til å bli del av vårt flotte arbeidsmiljø!

DPS Vestfold i Klinikk psykisk helse og avhengighet i Sandefjord og Larvik, og på Nøtterøy/Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 285 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv 22 overleger og 12 leger i spesialisering, samt 35 psykologspesialister og 54 psykologer under spesialisering.

DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske døgnposter, en psykosepost og syv poliklinikker, i tillegg til to seksjoner for kontortjeneste og seksjon for fellesfunksjoner og tjenesteutvikling.
 
Ved DPS Vestfold har vi som mål å mobilisere pasientens ressurser og styrke mestringsmulighetene. Som forutsetning for dette ønsker vi å skape en felles forståelse hos pasient og behandler omkring pasientens psykiske lidelse og mål for utredning og behandling, som kan danne basis for et gjensidig forpliktende samarbeid. Vi har fokus på at utrednings- og behandlingsforløpet skal være forutsigbart for pasienten, og at utredningen derfor skal være strukturert og behandlingen foregå på et kunnskapsbasert grunnlag i tråd med anerkjente normer.
 
DPS Vestfold prioriterer deltakelse i forskningsprosjekter, og deltar aktuelt i flere.

Allmennpsykiatrisk post Larvik har 12 sengeplasser og ca 23 årsverk. Seksjonen mottar pasienter med mistanke om eller diagnostiserte allmennpsykiatriske lidelser og allmennpsykiatriske/rus- lidelser; det vil si pasienter med sammensatt problematikk innen personlighetsforstyrrelser, alvorlig selvskading, angstlidelser, depresjoner og andre affektive lidelser, evt kombinert med ruslidelse, og som har behov for døgnopphold for utredning, diagnostisering og/eller behandling. Døgnopphold kan basere seg på frivillig eller tvungent vern. 

Behandlingen er i hovedsak fokusert på autonomifremmende behandling, og er basert på miljøterapi med fokus på kognitiv miljøterapi, ukentlige gruppebaserte aktiviteter, individuelle samtaler og psykoedukasjon, medikamenter, familie- og nettverksarbeid og oppfølgning i forhold til egen bolig. Seksjonen samarbeider tett med avdelingens poliklinikker, Psykiatrisk sykehusavdeling i Tønsberg (PSY) og psykiatritjenesten i kommunene.

Miljøpersonalgruppen er tverrfaglig sammensatt av sykepleiere, vernepleiere og hjelpepleiere. For øvrig har seksjonen psykiater (for tiden 1, men lyser ut etter nr 2), lege i spesialisering, psykologspesialist og psykolog. Vi har et trivelig og levende arbeidsmiljø med høy faglighet, støtte og ivaretakelse fra kollegaer. Dette gir et meget godt klima for læring, vekst og utvikling som psykiater.

Vi ønsker oss flere leger som vil bli spesialister i psykiatri. Kanskje det frister med å jobbe ved døgnpost, eller trenger du sideutdanning til spesialistutdanning  i allmennmedisin, eller venter du kanskje på LIS1 tjeneste og trenger arbeidserfaring? 

Ønsker du å jobbe med gode kolleger og bidra inn i et godt arbeidsmiljø? Da er du den vi søker! 

Tiltredelse etter avtale.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for utredning, behandling, samordning og oppfølging av pasienter 
 • Selvmords- og voldsrisikovurderinger 
 • Somatiske vurderinger av egne pasienter og legeoppgaver for andre yrkesgruppers pasienter
 • Deltakelse i undervisningsoppgaver for egen faggruppe, studenter og andre yrkesgrupper 
 • Etablere og ivareta god samhandling internt i avdelingen og med eksterne yrkesgrupper
 • Følge føringer som ligger i at avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon
 • Følge føringer gitt i nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer
 • Deltagelse i den til enhver tid gjeldende vakttjeneste i 1 års tjeneste ved Psykiatrisk Sykehusavdeling

Kvalifikasjoner:

 • Interesse for og erfaring fra psykiatri
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig
 • God forståelse for norsk helsevesen
 • Det forutsettes norsk autorisasjon som lege
 • Det forutsetter gjennomført LIS1 iht helsedirektorates regler for ansettelse i LIS-stilling, men turnusventere er velkomne til å søke 
 • Det forutsettes gyldig oppholds- og arbeidstillatelse i Norge
 • Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumenterer norsk offentlig godkjenning.   

Personlige egenskaper:

 • Utviklingsorientert og god evne til å forvalte en faglig grunntenkning over i målrettet og avgrenset utredning og behandling 
 • Arbeider strukturert, stabilt, fleksibelt, selvstendig og håndterer høyt tempo 
 • Er ansvarsbevisst og beslutningsdyktig
 • Interesse for å holde seg faglig oppdatert 
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges 

Vi tilbyr:

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • All nødvendig tjeneste for å søke spesialitet i psykiatri innen en femårsperiode
 • Klinisk veiledning og psykoterapiveiledning i henhold til spesialistutdanningen
 • Fordypningstid 4 timer pr uke
 • En spennende jobb i et positivt og aktivt fagmiljø i DPS Vestfold
 • Mulighet for å søke utdanning i ulike terapiretninger mot slutten av spesialiseringen
 • Gode låne- og forsikringsordninger i KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsettingen skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrige reglement
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordninger i KLP, og trekkes 2 % i pensjonstilskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no

 

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.