Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Har du lyst på en spennende sommerjobb?

Offentlig forvaltning

Hver sommer trenger vi mange flinke ferievikarer! 

For å gjøre det enklere for deg som søker, har vi felles rekruttering til alle seksjoner ved BUPA og ARA. Har du spesielle ønsker til fagområde/seksjon, skriv det i søknaden. Vi har i hovedsak 4 fagområder: akutt og spiseforstyrrelser, psykose og rus.

Ferieperioden hos oss er fra 19. juni til 20. august. Vi tilbyr 100% arbeid i minimum 4 uker, søkere som kan jobbe i 8 uker vil bli prioritert. Vi har ledig faste stillinger for sykepleiere og vernepleiere etter ferieperioden.

Vi oppfordrer menn til å søke arbeid hos oss pga våre teams sammensetning  og brukergruppens behov. Vi starter med behandling av søknader før søknadsfristen går ut, så søk gjerne så raskt som mulig.  Skriv i søknaden i hvilken tidsperiode du kan jobbe.

Sommervikarer har sin egen introduksjonsdag - dette har vi for å gi deg en grunnleggende opplæring og en god start. 

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene. Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det!


Om oss:

BUPA tilbyr utredning og behandling av psykiske problemer til barn og unge opp til 18 år, inkludert øyeblikkelig hjelp. Vi yter også hjelp til deres familier.

Akuttseksjonen er lokalisert i Drammen og tar imot pasienter opp til 18 år som trenger øyeblikkelig hjelp og innleggelse i psykiatrisk sykehus. Årsaken til innleggelse kan være psykose, angst/depresjon, selvmordstrussel, personlighetsforstyrrelse eller reaktiv krise.

Spiseforstyrrelse-enheten er lokalisert i Bærum og tar imot barn og unge opp til 18 år. Den består av et intensivt poliklinisk team og en lukket døgnavdeling med fem plasser.

Utredningsseksjonen er lokalisert i Drammen, den består av ambulant psykoseteam og en sengepost med 4 døgnplasser.

ARA tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til pasienter med rus- og avhengighetshets-problematikk, samt sammensatte utfordringer. Seksjon avgiftning ligger i Bærum og gir tilbud om avgiftning og kartlegging til personer med rusavhengighet i kombinasjon med psykisk lidelse. Seksjon for behandling ligger på Konnerud i Drammen. De gir tilbud om frivillig behandling til voksne.


Vestre Viken ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Kvalifikasjoner:

 • 3. årsstudenter innen sykepleie eller vernepleie som får sin autorisasjon senest vår 2023
 • Helsefagarbeidere
 • Studenter i helsefaglig utdanningsløp
 • Miljøterapeuter
 • Politistudenter og studenter ved KRUS

Du må:

 • være over 21 år.
 • mestre norsk eller et skandinavisk språk muntlig og skriftlig
 • Fremvise politiattest

Det er ønskelig med erfaring innen psykisk helsearbeid.

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgavene og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

 • Du leverer kvalitet, skaper trygghet og viser respekt for den enkelte pasient.
 • Du er faglig engasjert, jobber selvstendig, er løsningsorientert og målrettet.
 • Har god struktur og samtidig evne til å være fleksibel.
 • Du holder deg rolig, objektiv og kontrollert i stressende situasjoner og evner å forebygge konflikter og aggresjon.
 • Du trives i et aktivt miljø.
 • Du har gode kommunikasjonsevner.
 • Du ønsker og evner å ta imot veiledning.
 • Du har godt humør og ønsker å bidra til vårt trivelige arbeidsmiljø.

Vi tilbyr:

 • Godt og tverrfaglig arbeidsmiljø med høy kompetanse.
 • Et dynamisk miljø med mange læresituasjoner og mulighet for personlig og faglig vekst.
 • Egen introduksjonsdag for sommervikarer og opplæring på seksjonen.
 • Variert arbeidsdag.
 • Stor bredde i faglige utfordringer.