Ledig stilling

Stavanger Kommune

Har du lyst å bli vår nye avdelingsleder på Finnøy?

Er du drevet nysgjerrighet, og søker etter smarte løsninger å jobbe etter samtidig som du har stor interesse for menneskene rundt deg. Er dette jobben for deg.

Bo og aktivitet Nord gir botilbud til mennesker med utviklingsnedsettelse og/eller kognitiv svikt. Virksomheten omfatter bydelene Tasta, Madla, Eiganes, Rennesøy og Finnøy. Det er til sammen 15 bofellesskap i virksomheten, og vi er rundt 500 ansatte. 

Vår visjon i Bo og aktivitet Nord er at vi skal gjøre livet bedre for dem som ikke har de samme forutsetningene som andre. Beboerne våre står alltid i sentrum, der likeverd og respekt er våre viktigste føringer. Vi skal tilrettelegge forholdene etter den enkeltes behov og fremme livsglede gjennom meningsfulle tiltak. Tydelige mål og tilpassede utfordringer skal skape gode mestringsopplevelser. Vi har en meningsfull jobb hvor det handler om trivsel og glede, et liv med mening.   

Målet for Bo og aktivitet nord er at vi skal ha ansatte som er stolte av jobben de gjør. Vi skal ha en kultur som er preget av nytenkning og vilje til endring, for å gi våre beboere et best mulig tilbud innenfor de rammene vi har. Ansatte og ledere skal være handlingskraftige, åpne og inkluderende. 

Vi har nå ledig stilling som avdelingsleder i vårt bofellesskap på Finnøy, vi søker etter deg som ønsker å gjøre en forskjell, være med i et utviklende miljø og som tenker at ansatte er vår viktigste ressurs for å gi beboerne våre best mulig tilbud.

Arbeidsoppgaver:

Tiden flyr når du jobber med noe du liker. Vi søker deg som liker og kan; 

 •  samhandle med beboere, pårørende og ansatte om felles mål
 •  ha fokus på fag og utvikling av avdelingen
 • styre egen arbeidshverdag på en bærekraftig måte
 •  ha gode kollegaer, som er opptatt av delingskultur og samarbeid på tvers av bofellesskapene
 •  ha ledere som følger opp, støtter og veileder
 •  motivere og lede en engasjert ansattgruppe
 •  finne gode løsninger i fellesskap
 •  tenke innovativt og ha gehør for å tenke nytt
 •  jobbe med rekrutering og sammensetning av team
 •  jobbe systematisk med andre for å nå de mål som er satt
 •  ta beslutninger og avgjørelser. 
 •  bruke og utvikle din lederkompetanse
 •  jobbe administrativt med turnus, lønn, fag, HMS og økonomi samtidig som en kan være en ressurs inn mot den enkelte beboerne i miljøet
 •  bruke kommunikasjonsferdighetene dine i samsvar med forventningene i virksomhetens lederplattform
 •  jobbe etter kommunens og virksomhetens verdier og målsetninger
 •  jobbe med fag og sørge for at tjenestene holder høy etisk standard

Egne interne funksjonsbeskrivelser følger stillingen.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som vernepleier/sykepleier, andre med 3 årig helse og sosialfaglig utdanning vil vurderes
 • Det er et krav at du har erfaring fra arbeid med de tjenestene som virksomheten yter
 • Lederutdanning og erfaring er ønsket, men ikke et krav
 • Arbeidsspråket i Stavanger kommune er norsk. Dersom du har et annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språkferdigheter tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål. 
 • Har grunnleggende dataferdigheter slik at du kan håndtere kommunens it systemer
 • Politiattest uten anmerkninger er en forutsetning for ansettelse, og må leveres arbeidsgiver for den som er aktuell for stillingen 

Personlige egenskaper:

 • Vi er på jakt etter deg som setter pris på at ingen dager er like, og som blir ekstra effektiv når det er høyt tempo 
 • I stillingen inngår et utstrakt samarbeid med beboere, pårørende, ansatte og andre instanser. Du må derfor være omgjengelig og ha evnen til å kommunisere med andre mennesker.
 • Du må ha evnen til å jobbe tett sammen med andre i team. 
 • Arbeidsdagen er til tider hektisk og vi ser derfor etter deg som er systematisk og ser hva som må gjøres til enhver tid for å nå de mål som er satt.
 • Stillingen som avdelingsleder krever at du kan jobbe selvstendig, og kan ta avgjørelser. Vi ser derfor etter deg som er komfortabel med å ta en ledende rolle og tar ansvar.  
 • Du har faglig og personlig styrke til å håndtere ulike situasjoner 
 • Vi søker deg som har en genuin interesse og omtanke for dine medmennesker
 • Du kan motivere og inspirere. 
 • Pårørende er en viktig ressurs og du er opptatt av å inkludere og samarbeide med disse. 
 • Du tar ansvar slik at vi sammen når målene våre. 

Personlig egnethet blir vektlagt

Vi tilbyr:

 • Samarbeid og utvikling med en tverrfaglig ledergruppe, hvor vi stadig søker utvikling av de tjenester som gis. 
 • God opplæring og fadderordning
 • Oppfølging av personlig utvikling gjennom lederplattformen
 • Hos oss deler vi kompetanse, derfor har vi jevnlige leder- og kvalitetsmøter og fagdager. 
 • Ansvar, involvering og delaktighet 
 • Et miljø med mangfold av kompetanse og erfaring  
 • Varierende og innholdsrik arbeidshverdag 
 • Engasjerte kollegaer med stort hjerte for beboerne 
 • Fleksitid
 • Pensjonsordning i KLP
 • Lønns- og arbeidsvilkår iht lokale og sentrale avtaler.
 • Stillingskode; 945402 Avd.leder–bolig lønn etter avtale