Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Har du ledererfaring og lyst til å være med å forme vår nye enhet?

Offentlig forvaltning

For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling.

Enhet for eiendomsinformasjon

Enhet for eiendomsinformasjon er en ny enhet i Eiendomsavdelingen, som skal være pådriver for å digitalisere eiendomsdriften på sykehuset. Den skal legge føringer for hvilken retning Eiendom skal gå, og har stort ansvar når det gjelder å sette krav og ikke minst hjelpe eiendom over på nye plattformer.

Vi ser etter en leder med motiverende lederstil og som har gode evner til å samarbeide på tvers av avdelinger og enheter på sykehuset. Du vil få stor frihet til å forme ny organisering, samtidig som du forholder deg til eier og krav som stilles av prosjektene som kommer og er underveis. Gjennom din ledelse skal Enhet for eiendomsinformasjon sikre riktig kvalitet, utvikle Eiendomsavdelingens nye digitale løsninger og drifte enhetens FDV-løsninger. 
Du vil få personalansvar for 8 medarbeidere. Hos oss vil du bli en del av en spennende arbeidsplass med dyktige og engasjerte kollegaer.

Stillingen vil rapportere til seksjonsleder Forvaltning og utredning.

Oppstart etter avtale.

Om oss

Eiendomsavdelingen i Oslo universitetssykehus (OUS) ivaretar forvaltning, drift, vedlikehold, rehabilitering og
ombyggingsprosjekter og sikkerhetstjenester for alle våre bygg og lokasjoner.

Vi har virksomhet på mer enn 40 ulike steder med til sammen 185 bygninger, i sum forvalter vi mer enn 1 million kvm sykehusbygg. Sykehuset eies av Helse Sør-Øst og består av Aker sykehus, Rikshospitalet, Radiumhospitalet og Ullevål sykehus. Vi skal på en utrolig reise de neste 10 årene. På vei mot nye sykehusbygg skal vi utvikle en arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte. 
Eiendomsavdelingen står overfor mange utfordringer i arbeidet med å forvalte og utvikle bygg og lokaler for den kliniske virksomheten. Samtidig som Oslo Universitetssykehus bygger nye sykehus, skal de andre videreutvikles, noe som fører til stadige endringer.

 

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.
 

Kvalifikasjoner:

 • Dokumentert ledererfaring 
 • Relevant utdanning på masternivå med noen års erfaring
 • Selvstendig og tydelig leder med gode samarbeidsevner
 • Kunnskap om og erfaring med FDV-dokumentasjon
 • Ha erfaring med teknisk og areal dokumentasjon, prosedyrer og rapporter
 • God skriftlig og muntlig innen norsk og engelsk
 • God teknisk forståelse og interesse

Personlige egenskaper:

Hos oss er det viktig at du:

 • har evnen til å samarbeide på tvers av ulike fagmiljøer
 • trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  
 • gir dine kolleger en klar retning i sitt arbeid
 • har evne og vilje til å lede, inspirere og utvikle kompetanse både hos
  deg selv og dine kollegaer
 • er opptatt av fagutvikling og forbedring
 • er strategisk og er opptatt av å realisere enhetens mål
 • holder frister og forholder deg til tidsplaner
 • har god evne til å prioritere og har godt pågangsmot
 •  skapende og kreativ, løsningsorientert
 •  kommuniserer tydelig og godt, og evner å skape engasjement og eierskap

Vi tilbyr:

 • En arbeidsplass preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag