Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Har du interesse for strategisk sourcing og effektiv bruk av leverandører?

Offentlig forvaltning

Nå har du muligheten til å bidra til økt verdiskaping innen livsviktig IKT!

Seksjon Sourcing har ansvaret for å utvikle planer knyttet til smart leverandørbruk i Sykehuspartner. Vi identifiserer potensialer basert på analyser av behov og hva som finnes av løsninger i leverandørmarkedet. Anbefalingene knyttet til ny bruk av leverandører presenteres for, og besluttes av, ulike ledernivåer i Sykehuspartner - ofte toppledelsen. Vi jobber tett sammen med IKT fagmiljøene i analyse- og planfasen, og av og til støtter vi også disse i realisering av vedtatte initiativ. 

Vi styrker nå fagområdet Sourcing for å få enda mer verdi ut av samarbeid med leverandørmarkedet. Vi søker deg som har erfaring med og er opptatt av verdiskaping og kostoptimalisering innen IKT. Du vil bli en del av et tverrfaglig og høykompetent team og inneha er en viktig rolle i vår visjon om å levere «mer og bedre helsetjenester for pengene». Du får store muligheter til å være med å påvirke utviklingen av fagområdet, og arbeidsdagen er varierende og i stor grad preget av egne initiativ.

Kvalifikasjoner:

  • Teknisk eller økonomisk utdannelse fra høyskole eller universitet, minimum bachelornivå. 
  •  Erfaring med analyser av komplekse problemstillinger
  • Du bør ha erfaring fra strategiske innkjøp /anskaffelser og/eller leverandørdialog
  • Det er en fordel med relevant erfaring med forbedringsarbeid knyttet til arbeidsprosesser og utnyttelse av IKT 
  • Det er en fordel med erfaring med presentasjoner for ledelsesbeslutninger 

Arbeidet vil kreve helhetsforståelse og stor grad av samhandling på tvers av organisasjonen, både i Helse Sør-Øst og Sykehuspartner. Du må ha gode evner til å skape og å fasilitere fram samarbeid på tvers av ulike fagakser.

Personlige egenskaper:

Vi ser etter deg som er initiativrik og som har evne til å jobbe resultatorientert både selvstendig og i team. Du må ha kommersiell teft og være god på innsalg og formidling av nye måter å gjøre ting på. Du bør være opptatt av å bygge gode relasjoner internt i organisasjonen og ut mot leverandører og ha  god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr:

I Sykehuspartner kombinerer vi kunnskap om helsesektoren med teknologikompetanse. Vi leverer tjenester til sykehus i hele Helse Sør-Øst og du får være med å løse store og spennende utfordringer de kommende årene. Blant annet skal det bygges flere nye, moderne sykehus og utvikles gode, fremtidsrettede løsninger som skal bidra til bedre pasientopplevelser og mer tid til pasientene for helsepersonell. Hos oss blir du en del av et stort fagmiljø med dyktige og motiverte kollegaer, der tverrfaglig kunnskapsdeling er sentralt. Vi tilbyr fleksibel arbeidstidsordning, med mulighet for delvis bruk av hjemmekontor. Lønn er etter avtale og du får gode forsikrings- og pensjonsvilkår.

For noen systemtilganger i Sykehuspartner vil det som følge av lovpålegg være krav om fremvisning av pass eller nasjonalt/Europeisk ID-kort.
Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.

Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende.