Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Har du interesse for integrasjonsteknologi og helse?

Offentlig forvaltning

Bli kjent med Sykehuspartner HF

Helse Sør-Øst står ovenfor store og spennende endringer og utfordringer de kommende årene. Vi skal lage pasientens helsetjeneste, bygge nye og moderne sykehus, ta i bruk nye teknologier, sikre at IKT-løsningene understøtter helsepersonellets arbeidshverdag for å nevne noe. 

Vi i Sykehuspartner spiller en sentral rolle i dette arbeidet. Sykehuspartner har et stort fagmiljø med kompetente ansatte som brenner for faget sitt. Vi søker etter deg som vil jobbe med modernisering, digitalisering og forbedring av hverdagen til helsepersonellet i Helse Sør-Øst og til pasientene vi har ansvar for. 

I Sykehuspartner blir du en del av et faglig sterkt og utviklingsorientert miljø for å etablere integrasjoner og samhandling mellom IT løsninger for både helsepersonell, pasienter og innbyggere.  Avdelingen integrasjoner og samhandling har svært stor etterspørsel etter sine tjenester og søker etter flere kollegaer. Avdelingen deltar tungt inn i store moderniserings og –digitaliseringsprosjekter og vi søker de som er motivert for å utgjøre en forskjell for «livsviktig IKT» i spesialisthelsetjenesten.

I avdelingen vil du få mulighet til å jobbe med å kartlegge kunders integrasjonsbehov, definere og tilpasse integrasjonsløsninger gjennom vår integrasjonsplattform samt delta i den teknologiske omstillingsfasen som avdelingen er oppe i. Du vil få anledning til å utvikle din faglige kompetanse og vil delta i spennende prosjekter for å forme og utvikle viktige og kritiske integrasjonsløsninger for Helse Sør-Øst. Du vil få en variert arbeidsdag der du har gode muligheter til å påvirke egen rolle og utvikling.

Arbeidsoppgaver:

 • Identifisere og analysere kundens behov og gi teknisk rådgivning om integrasjonsmuligheter.
 • Bidra til utvikling og implementering av strategier og tiltak innenfor integrasjonsområde.
 • Samarbeide med interne og eksterne samarbeidspartnere for å sikre at integrasjonsløsningene støtter forretningsprosessene og brukernes behov.
 • Identifisere og analysere behov for nye integrasjonsløsninger og teknologier og foreslå relevante tiltak og prosjekter.
 • Utarbeide dokumentasjon som grunnlag for utvikling av integrasjonsløsninger.
 • Bidra i utvikling av egen rolle og organisasjon
 • Andre oppgaver må også påregnes

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på bachelor- eller masternivå innen IKT eller tilsvarende erfaring og kompetanse.
 • Erfaring med integrasjoner i større organisasjoner, gjerne innen helse- og omsorgssektoren.
 • God evne til å foreta helhetlige vurderinger
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner, både på norsk og engelsk

For noen systemtilganger i Sykehuspartner vil det som følge av lovpålegg være krav om fremvisning av pass eller nasjonalt/Europeisk ID-kort

Personlige egenskaper:

 • Har et stort engasjement for IKT i helsetjenesten
 • Analytisk og strategisk tekning
 • Evne til å arbeide strukturert og målrettet
 • Evne til å formidle kompleks informasjon på en enkel og forståelig måte.
 • Selvstendig og initiativrik, samtidig som du evner å samarbeide med andre.
 • Personlig egnethet kan bli vektlagt sterkere enn enkelte krav til kompetanse og erfaring

Vi tilbyr:

 • En spennende og utfordrende stilling i et hyggelig og faglig sterkt miljø.
 • Mulighet for å være med og utvikle fagområdet og egen stilling
 • Fleksible arbeidstidsordninger og mulighet for bruk av delvis hjemmekontor etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Arbeidssted: Oslo, Porsgrunn eller Fredrikstad
 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25