Ledig stilling

Helse Sør-øst RHF

Har du interesse for indremedisin og ønsker å gjøre en forskjell? Vi søker sykepleier til kombistilling, gastropoliklinikk og sengepost 

Offentlig forvaltning

 

Vi mener at alle pasienter fortjener god kvalitet på tjenestene de har behov for. For oss er sykepleie å gi pasientene omsorg og trygghet, sammen med forsvarlig og riktig behandling. Derfor jobber vi for et faglig sterkt og godt arbeidsmiljø, slik at de ansatte kan yte den helsehjelpen de er utdannet og opplært til å gi.

Du møter både kroniske og akutt syke pasienter hos oss, innen to medisinske fagområder. Dette gir deg verdifull bredde-erfaring og spisskompetanse. Det er aldri en kjedelig dag på jobb og du vil oppleve masse mestring og utviklingsmuligheter. Hos oss jobber du i et stort, tverrfaglig miljø der du samarbeider med dyktige og oppdaterte kollegaer som leger, sykepleiere, helsefagarbeidere, sekretærer, fysioterapeuter og farmasøyter.

Vi satser sterkt på fagutvikling og har blant annet scenariotreninger på sykehusets simuleringssenter, i tillegg til fagdager og studiedager. Fra høsten 2023 starter vi også opp med ukentlig ferdighetstrening. Du blir fulgt opp av våre kliniske veiledere som bistår med fagkunnskap og veiledning i prosedyrer og rutiner i den praktiske hverdagen. Vi har et nytt, standardisert opplæringsprogram som vil sikre deg kvalitet på opplæringen og gi en forventningsavklaring slik at du vet hva det er meningen du skal lære deg.

Selv om pasientene og pasientsikkerhet er grunnen til at vi går på jobb hver dag, er arbeidsmiljøet viktig for å stå i jobben. Miljøet vårt preges av humorraushet og samhold. Miljøgruppa vår arrangerer lavterskel-tilbud som etter-jobben sammenkomster og sommerfest/julebord. Du vil også oppleve fredagslunsjer og fredagskos, teammøter og team-building.

Kombistilling 
Vaktene dine er fordelt omtrent halvparten på sengepost og gastropoliklinikk. Poliklinikken har dagdrift. Sengeposten har 3-delt turnus med arbeid hver 3. helg. Mulighet for deltid hvis ønskelig.

 


I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

 

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Erfaring innen lunge- og gastrofaget er ønskelig, men ingen forutsetning
 • Sykehuserfaring er ønskelig
 • Gode kommunikasjons-ferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge

Personlige egenskaper:

 • Du er selvstendig i ditt arbeid
 • Du samarbeider godt med andre; deler kunnskap, erfaringer og informasjon; støtter andre for å nå teamets mål
 • Du legger til grunn faglige prinsipper i arbeidet, og er en del av kontinuerlig faglig utvikling
 • Du jobber strukturert og evner å prioritere
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • 5 fagdager/studiedager pr år
 • Regelmessig trening på Sim-senteret
 • Ukentlige faglunsjer
 • Standardisert opplæringsprogram
 • Individuell oppfølging av klinisk veileder
 • Hospiteringsmuligheter
 • Miljøgruppe for sosiale aktiviteter
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger. Som ansatt ved SiV HF vil du være dekket av gruppelivs-, yrkesskade- og ulykkesforsikring fritid fra tiltredelse.
 • For mer informasjon se www.klp.no
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

 

Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.