Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Helse Sør-øst RHF

Har du hjertebankende kjærlighet for kroppens indre maskineri?

Offentlig forvaltning

Hjertet er kompasset ditt. Sett kursen i den retningen hjertet viser deg. Det vil lede deg dit du er ment å gå.

Medisin 11 søker nå både sykepleier og helsefagarbeider til vår sengepost. Arbeidstiden innebærer tredelt turnus, med arbeid hver 3. helg.
Vi kan tilby inntil hel stilling for sykepleier, både fast og vikariat. Stillingsprosenten kan justeres etter ønske. For helsefagarbeider har vi ledig en fast 50% stilling.

Medisin 11 er en allsidig medisinsk sengepost, der vi har to avdelinger med fagområdene hjerte, lunge, nyre og gastro. Faggruppene organiseres med primærsykepleie. I tillegg til nyetablert forsterket stue. Medisin 11 er en del av indremedisinsk avdeling som itillegg til sengeposten består av MUE (medisinsk undersøkelses enhet), medisinsk poliklinikk, dialyse- og infeksjonsavdelingen. Vi er en aktiv enhet med utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver med høyt faglig nivå. Vi er opptatt av tverrfaglig samarbeid og fag. Det er fagfokus hver onsdag og undervisningsdager i turnus.
Medisin 11 er en studenttett post der vi har studentdrevne uker på slutten av hver praksisperiode. 
Vi er opptatt av å være en avdeling der vi satser på kompetanse og videreutvikling av den enkelte ansatte og ønsker derfor å tilby videreutdanning innenfor våre fagområder.

Vi trenger deg som er opptatt av kvalitet og har et brennende engasjement for god pasientbehandling. Som medarbeider hos oss blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter, dele kunnskap og kompetanse. Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det! Hos oss er det et inkluderende og godt arbeidsmiljø, hvor vi ser og oppmuntrer hverandre. Det er derfor viktig for oss at du som søker, ønsker å bidra til dette.

Vil du bli en del av oss?
Er du nysgjerrig på hvordan vi har det på Medisin 11 og om dette kan være noe for deg så er du velkommen til å besøke oss, se hvordan hverdagen vår er og hvor fint vi har det! Ta kontakt med oss på telefon for å gjøre en avtale.

Følg oss gjerne på https://instagram.com/medisin11lillehammer_nsf

Arbeidsoppgaver:

* Ansvar for sykepleiefaglige observasjoner, tiltak og oppfølging av pasienter innenfor fagområdene
* Bidra til å sikre forsvarlig pleie-og omsorgstjenester og at oppgaver utføres i tråd med kvalitetskrav og lovverk
* Ha ansvar for legemiddelhåndtering, samstemming og legemiddelgjennomganger 
* Samarbeide tverrfaglig og veiledningsansvar for medarbeidere og studenter 

Kvalifikasjoner:

* Sykepleier med norsk autorisasjon
* Ønskelig med relevant erfaring innenfor våre fagområder
* Behersker norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

* Er ansvarsbevisst
* Har evne til å jobbe selvstendig, samt være en god lagspiller
* Har gode kommunikasjonsevner
* Bidrar til et positivt arbeidsmiljø 
* Personlige egenskaper vil bli vektlagt 

Vi tilbyr:

* Fagfokus hver onsdag
* Undervisningsdager i turnus hver 12.uke.
* Det er mulighet for videreutdanning innenfor våre fagområder.
* Stort fokus på tverrfaglig arbeid i et inkluderende og tverrfaglig miljø.
* Gode pensjonsordninger i KLP.
* Undervisningsdager i turnus hver 12.uke.
* Mulighet for overgangsbolig
* Mange aktiviteter og medlemsfordeler gjennom vårt aktive bedriftsidrettslag SI-aktiv.
* Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement.

Merk at vi vurderer kandidater fortløpende, så ikke vent med å søke!

Dersom det tilkommer flere ledige stillinger i løpet av søknadsperioden, vil man benytte seg av den aktuelle søkermassen.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.