• Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  11.06.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0151, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5181447
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret
 • Oppdatert 09.05.2023
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Forsvaret

Har du førstestillingskompetanse i ledelse og ønsker å videreutvikle ditt fagfelt?

Ved Forsvarets høgskole/Stabsskolen er det ledig stilling som førsteamanuensis i militær ledelse.

FHS har ansvaret for nivådannende- og akkreditert utdanning i Forsvaret, og har landets største akademiske miljø innenfor anvendelse av militærmakt, herunder sikkerhets- og forsvarspolitikk. Forskning og utvikling ved høgskolen skal bidra til Forsvarets og samfunnets behov for kunnskap om militære styrkers muligheter og begrensninger under vekslende teknologiske, sosiale, politiske og kulturelle forhold. Høgskolen består av Institutt for forsvarsstudier inkludert Sjefskurset, Stabsskolen, tre krigsskoler, Cyberingeniørskolen, Språk og etterretningsskolen og Befalsskolen.
 
Forsvarets høgskole/Stabsskolen leverer undervisning til høgskolens akkrediterte studier på både bachelor- og masternivå, samt videregående befalsutdanning. Ved Stabsskolen er det 37 stillinger fordelt på tre seksjoner: Seksjon for militær strategi og fellesoperasjoner, seksjon for internasjonal virksomhet og seksjon for militær ledelse og idrett.  Stillingen vil være tilknyttet seksjon for militær ledelse og idrett, men høgskolen har et dynamisk fagmiljø hvor utdanning, forsknings- og utviklingsarbeid (FoU) foregår på tvers av avdelingene. Seksjonen har kjernekompetanseområdene; operativ ledelse, styring, strategisk planlegging, lederutvikling, militær ledelseskultur og militær profesjon.

Kjernen i militær profesjonsutdanning handler om å skape synergier mellom teori og praksis. Det er ønskelig at kandidaten har interesse for, og gjerne erfaring med å utvikle en slik type pedagogikk med tilhørende læringsaktiviteter. Militær profesjonsutdanning har en rekke praksisarenaer. Det er ønskelig at kandidaten kan bidra til å utnytte slike arenaer som et utgangspunkt for å forske på vår egen praksis.

Kvalifikasjoner:

 • Doktorgrad innen relevante fagområder (statsvitenskap, psykologi, organisasjonsfag)
 • Dokumentert vitenskapelig produksjon innenfor fagfeltet ledelse
 • Relevant undervisningserfaring og undervisningskompetanse
 • Erfaring fra veiledning, og leder- ledelsesutvikling 
 • Den tilsatte må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig før tiltredelse

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Erfaring fra utvikling og gjennomføring av forskningsprosjekter
 • Kjennskap til Forsvaret og/eller ledelse, organisering og styringsprosesser i annen offentlig virksomhet

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner 
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Analytisk, planmessig, utviklings- og løsningsorientert
 • Fleksibel og tilpasningsdyktig
 • Engasjement for studentveiledning

Vi tilbyr:

 • Et mangfoldig og spennende fagmiljø med gode videreutdannings- og utviklingsmuligheter
 • Fleksitidsordning
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, med blant annet med mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, for førsteamanuensis kode 1011 (lønnstrinn 70-76, per tiden kr 692  400– 777 900 brutto pr. år). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse

 

Andre opplysninger:

 • Kriterier for ansettelse i stilling fremgår for øvrig av: Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
 • Intervju og prøveforelesning må påregnes
 • Publisering av forskningsresultater i anerkjente internasjonale journaler vil bli ilagt vekt, hvor det legges særlig vekt på relevante vitenskapelige arbeider de siste fem år
 • Søkere som ikke har formell høyskolepedagogisk kompetanse eller kan dokumentere tilsvarende kvalifikasjoner, skal innen to år etter tilsetting gjennomgå godkjent kurs i høyskolepedagogikk
 • Som søker vil du bli vurdert av en sakkyndig komité. Aktuelle kandidater vil innkalles til intervju, tester og prøveundervisning, og resultatet av dette vil sammen med en sakkyndig vurdering være utslagsgivende i utvelgelsesprosessen. Kandidatens kompetanse vil bli vurdert som en del av seksjonens samlede fag- og teamkompetanse
 • Det kan bli ledig opptil to stillinger

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk:

 • CV
 • Kopier av attester og vitnemål
 • Liste over publikasjoner og andre relevante aktiviteter
 • Vitenskapelige arbeider (inntil 10 inklusive doktorgradsavhandling)
 • Det er søkerens ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon innen fastsatt tid. Eventuelle publikasjoner som ikke er digitalisert sendes i fire eksemplarer til:
 • Forsvarets høgskole, Driftsstab/HR, Pb 1550 Sentrum,  0115 Oslo
 

 • Bedrift
  Forsvaret
 • Søknadsfrist
  11.06.2023
 • Heltid/Deltid
  Heltid
 • Ansettelsesform
  Fast
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  0151, OSLO
  OSLO
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5181447
 • Se her for andre jobber fra Forsvaret
 • Oppdatert 09.05.2023