Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Stavanger Kommune

Har du erfaring innen offentlig forvaltning? Er DU vår nye avdelingsleder?

Stavanger Parkeringsselskap KF ble etablert i april 2002 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Selskapet har et datterselskap, Rogaland Parkering AS, som er heleid av Stavanger Parkering. Stavanger Parkering KF hovedformål er håndheving av parkeringsbestemmelser, utøvelse av kommunens parkeringspolitikk samt drift av parkeringsanlegg og parkeringsplasser. Foretaket utøver den parkeringspolitikk som til enhver tid er vedtatt av bystyret, og er dermed et viktig redskap i kommunens byutviklingspolitikk.

Ettersom nåværende avdelingsleder velger å pensjonere seg etter flere tiår i bransjen, er vi på jakt etter ny avdelingsleder for vårt brukertorg. Brukertorget har blant annet ansvar for kundebehandling, forvaltning av sone parkeringskort, parkeringstillatelser for forflyttingshemmende, klagebehandling på kontrollsanksjoner og parkeringsgebyr.

Som avdelingsleder for brukertorget vil du være leder for en flott gjeng med dedikerte ansatte,  med høy faglig kompetanse. Vi er i en bransje i stadig utvikling og ser etter deg som har  ønske om å utvikle avdelingen, du er en lagbygger, og kjenner at verdien vår "Alle på samme lag" gir mening. 

Hos oss vil du få gode muligheter for personlig vekst og utvikling, og samtidig være med på en del av byens utvikling. Du blir en del av virksomhetens ledergruppe, og får en spennende arbeidshverdag, med variert arbeid og hvor ingen dager er like. 

   

Kvalifikasjoner:

 • Krav om relevant 3 årig- høyskole/universitetsutdanning
 • Ønskelig med erfaring innen juss/rettsvitenskap
 • Fordel med kjennskap til offentlig forvaltning- forvaltningsloven
 • Erfaring med Public 360 vil være en fordel
 • God norsk og engelsk muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Gode digitale ferdigheter

Personlige egenskaper:

Vi er på jakt etter deg som:

 • Er en positiv lagbygger, og som har gode ferdigheter innen relasjonsbygging og tillitsbasert ledelse
 • Er framsynt, nytenkende, endrings - og utviklingsorientert, med mål om å utvikle fagsystemer til det bedre for både ansatte og kunder
 • Er opptatt av gode kundeopplevelser, og prioriterer kundeservice og omdømmebygging høyt
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Har en nærværende og rettferdig lederstil med evne til å inspirere og motivere, og å se den enkelte
 • Er strukturert og målrettet
 • Har stor arbeidskapasitet og kan stå på i perioder

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Nødvendig opplæring og kurs innen fagområdet
 • Et engasjert lederteam med gode lederkolleger som støtter og samhandler tett
 • Gode arbeidskolleger og et hyggelig arbeidsmiljø
 • Sosiale arrangementer og aktiviteter
 • HjemjobbHjem-ordning
 • Kontorarbeidsplass i Stavanger sentrum
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom KLP
 • Individuell lønnsvurdering ved tilsetting, stillingskode 945400 Avdelingsleder

Her kan du lese mer om https://www.stavanger.kommune.no/jobb-i-stavanger-kommune/fordeler-for-ansatte-i-stavanger-kommune/

Vi mener inkludering og mangfold er en styrke. Vi er opptatt av at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i samfunnet, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. 

Offentlig søkerliste: 
Stavanger Parkering praktiserer prinsippet om meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil normalt inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge tungtveiende grunner for å få innvilget unntak, jamfør Offentleglova §25.
 
Vedlegg:
Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å bruke Vitnemålsportalen. Utdanning utført utenfor Norge må være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (eller NOKUT), og godkjenningen må dokumenteres.