• Bedrift
  Bærum kommune
 • Søknadsfrist
  25.05.2021
 • Sted:
  STABEKK
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  STABEKK
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3794086
 • Se her for andre jobber fra Bærum kommune

Har du ambisjoner om å sette spor etter deg?

Bærum kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du litt mer opptatt av sykepleierfaget enn andre, er det verdt å bruke noen ekstra minutter på å vurdere en jobb hos oss i Bærum kommune. Her får du brukt bredden av din fagkunnskap og dessuten fulgt pasientene og deres pårørende i en krevende periode. 

Vi har som mål å styrke den faglige kompetansen i kommunen gjennom spissing av fagmiljøer. Vi er dessuten opptatt av å legge til rette for faglig oppdatering. Vi arrangerer faglunsjer, har lokale, sentrale og eksterne kurs og i tillegg har vi et kompetanseutviklingsstipend som flere av våre medarbeidere har nytt godt av.  

Hospice betyr hvilested. Hovedoppgaven er å lindre smerter og andre plager, og å gi pasient og pårørende støtte til å håndtere psykiske, sosiale og eksistensielle/åndelige behov. Vi ønsker å tilrettelegge for best mulig livskvalitet for pasienten og pårørende. Hospice Stabekk har ansatte med høy kompetanse, lege, sykepleiere, spesialsykepleiere og hjelpepleiere. I tillegg vil annet fagpersonell bli engasjert etter behov. 

Hospice Stabekk er et pleie- og omsorgstilbud til alvorlig syke, i hovedsak kreftpasienter. Omsorgstilbudet består av 22 heldøgnplasser, korttids sykehjemsplasser etter bestemte kriterier.

Vi har ledig faste helgestillinger i varierende stillingsbrøk.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for sykepleiefaglig observasjon, tiltak og oppfølging av pasienter
 • Bidra til å sikre forsvarlige pleie- og omsorgstjenester, og at oppgaver utføres i tråd med kvalitetskrav og lovverk
 • Ha ansvar for legemiddelhåndtering, samstemming og legemiddelgjennomganger
 • Veilede medarbeidere og studenter
 • Sørge for at nødvendige prosedyrer og rutiner er utarbeidet
 • Tilrettelegge og koordinere tjenesten sammen med brukerne, og sikre at brukermedvirkning ivaretas
 • Samarbeide tverrfaglig med fastlege, pårørende og andre kommunale instanser

Kvalifikasjoner:

 • Utdannet sykepleier med norsk autorisasjon. HPR-nr registreres i CV
 • Fortrolig med bruk av relevante IT-verktøy
 • Kunnskap om lovverk for tjenesteområdet
 • Søkere fra land utenfor Skandinavia må ha bestått norskprøve C1 eller tilsvarende

Personlige egenskaper:

 • God til å kommunisere, både med kolleger, pasienter og pårørende
 • Er en god lagspiller med fokus på å oppnå resultater ved å gjøre hverandre gode
 • Tar tak i ting på eget initiativ
 • Pågangsmot og evne til å bevare entusiasmen og roen selv i vanskelige situasjoner
 • Evne til planlegging og gjennomføring
 • Er innovativ og utviklingsorientert

Vi tilbyr:

 • Muligheten til å styrke din faglige ballast
 • Sykepleiere som blir ansatt i vikariat eller fast stilling og arbeider turnus tjener i Bærum kommune vesentlig mer enn hovedtariffavtalen for KS. Relevant videreutdanning gir i tillegg lønnsmessig uttelling
 • Individuelt tilpasset opplæringsplan
 • Offentlig tjenestepensjonsordning

Gyldig politiattest iht helse og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse
 
 • Bedrift
  Bærum kommune
 • Søknadsfrist
  25.05.2021
 • Sted:
  STABEKK
 • Stillingstype:
  Deltid
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  STABEKK
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3794086
 • Se her for andre jobber fra Bærum kommune