Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Innlandet fylkeskommune

Hamar katedralskole – Undervisningsstillinger i engelsk, geografi, norsk, religion og samfunnsfag

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Hamar katedralskole har ledig 200 % faste stillinger og inntil 200 % undervisningsvikariater innenfor fagene engelsk, geografi, norsk, religion og samfunnsfag. Stillingene har oppstart 01.08.2024. 

Vi søker deg som

 • har undervisningskompetanse i minst to av undervisningsfagene
 • har undervisningserfaring
 • har et godt elevsyn
 • tenker helhetlig og ser sammenhenger
 • er fleksibel og har gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • hyggelige kollegaer
 • utviklingsorientert fagmiljø
 • en moderne og spennende skole
 • lønn etter gjeldede avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 200 % faste stillinger innen undervisningsfagene
 • inntil 200 % undervisningsvikariater innen undervisningsfagene
 • oppstart 01.08.24
 • viariatene har varighet ut skoleåret 2024/2025

Arbeidsoppgaver

 • undervisning, veiledning og oppfølging av elever i samarbeid med andre lærere og øvrige ansatte ved skolen

Kvalifikasjonskrav

 • minimum 60 studiepoeng i fagene som etterspørres i utlysningen
 • praktisk pedagogisk utdanning (PPU)
 • undervisningskompetanse i flere fag
 • forståelse for, og bruk av informasjonsteknologi som arbeidsverktøy
 • gode ferdigheter innen kommunikasjon og klasseledelse

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og du må begrunne hvorfor du skal unntas offentlighet i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.