Ledig stilling

Innlandet fylkeskommune

Hamar katedralskole - Undervisningsstilling i datateknologi og elektronikk

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Hamar katedralskole har ledig inntil 100 % fast undervisningsstilling innen datateknologi og elektronikk for snarlig tiltredelse.

Over 130 elever innen dataelektronikerfaget- og IKT-fagene har de siste 5 årene gått ut fra Hamar katedralskole og inn til læreplass i ulike lokale virksomheter.

Har du lyst til å være en del av teamet som utdanner framtidens fagarbeidere innen disse fagene?

Vi søker deg som

 • er engasjert og god til å motivere for læring
 • ser muligheter og er ambisiøs på elevenes vegne
 • nysgjerrig på ny teknologi
 • er trygg og tydelig voksen
 • er god til å jobbe i team
 • har godt humør

Vi tilbyr

 • kompetente, engasjerte og hyggelige kollegaer
 • en moderne og spennende skole
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • det vises til krav om pedagogisk og faglig kompetanse for tilsetting i undervisningsstillinger i videregående skole jf. "Forskrift til Opplæringslova", § 14-1 og § 14-4
 • ved mangel på godkjent pedagogisk utdanning er det mulighet for å ta videreutdanningen ved siden av jobb

Arbeidsoppgaver

 • undervisning i dataelektronikk
 • lede læringsprosesser innen de nye teknologiske fagene
 • oppfølging av elever
 • fagsamarbeid på team og utvikling av det nye utdanningsprogrammet i praksis

Ønskede kvalifikasjoner innen ett eller flere av følgende områder:

 • oppsett, feilsøk og drift av nettverk
 • IoT-teknologi og kommunikasjonsprotokoller
 • velferdsteknologi
 • AV-teknologi
 • erfaring med feilsøking, reparasjon og vedlikehold av elektronisk utstyr
 • kompetanse i programmering/koding av mikrokontrollere
 • oppdatert bransjekunnskap og godt bransjenettverk
 • gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.