Hamar katedralskole - Undervisningsstillinger i samfunnsfag, religion, norsk og spansk

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Hamar katedralskole har ledig inntil 200 % fast undervisningsstilling i fagene samfunnsfag, religion, norsk og spansk med tiltredelse snarest.

Vi søker deg som

 • har undervisningskompetanse i norsk og/eller spansk og/eller religion og/eller har kompetanse innenfor samfunnsfagene både på programfag og i fellesfag
 • har undervisningserfaring
 • liker kombinasjonen av å undervise på yrkesfag og studieforberedende
 • har et positivt elevsyn
 • tenker helhetlig og ser sammenhenger
 • er fleksibel og har gode samarbeidsevner

 Vi tilbyr

 • utviklingsorientert arbeidsmiljø
 • en moderne og spennende skole
 • lønn etter gjeldede avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

 Om stillingen

 • 200 % fast stilling ledig omgående

 Arbeidsoppgaver

 • undervisning i aktuelle fag innenfor studieforberedende og yrkesfaglige programområder

  Kvalifikasjoner

 • minimum 60 studiepoeng i norsk og/eller spansk. Religion og/eller samfunnsfag
 • praktisk pedagogisk utdanning (PPU)
 • ønskelig med undervisningskompetanse i flere fag som kan kombineres med andre fag skolen tilbyr
 • god kjennskap til IKT
 • gode ferdigheter innen kommunikasjon og klasseledelse

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.