Hamar katedralskole - Undervisningsstilling i service, sikkerhet og administrasjon

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Hamar katedralskole har ledig 100 % fast undervisningsstilling innen service, sikkerhet og administrasjon fra 01.10.21.

Vi søker deg som

 • setter elevenes læring og læringsmiljø i sentrum
 • tenker helhetlig og ser sammenhenger
 • ønske om å ta del i utviklingsarbeid
 • er fleksibel og har gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • utviklingsorientert arbeidsmiljø
 • lønn etter gjeldede avtaleverk
 • en moderne og spennende skole
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % fast stilling

Arbeidsoppgaver

 • undervisning i programfag på vg1 salg, service og reiseliv og vg2 service, sikkerhet og administrasjon
 • det kan være aktuelt med oppfølging av elever ute i bedrift

Kvalifikasjoner

 • har undervisningskompetanse i programfag på service og samferdsel/salg, service og reiseliv
 • har kompetanse innen sikkerhetsfagetHar erfaring med oppfølging av elever ute i bedrift
 • praktisk-pedagogisk utdanning, påbegynt eller ferdig
 • undervisningserfaring
 • bred faglig kompetanse fra fagfeltet
 • forståelse for, og bruk av, informasjonsteknologi som arbeidsverktøy
 • gode ferdigheter innen kommunikasjon og klasseledelse

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentlig søkerliste må begrunnes i søknaden.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.