Hamar katedralskole - Undervisningsstiling i dataelektronikk

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Hamar katedralskole har ledig 100 % fast undervisningsstilling innen dataelektronikk fra 1. august 2021.

Over 130 elever innen dataelektronikk- og IKTfagene har de siste 5 årene gått ut fra Hamar katedralskole og inn til læreplass i IT-bransjen. Har du lyst til å være en del av teamet som utdanner framtidens fagarbeidere i IT bransjen?

Vi søker deg som

 • er engasjert og god til å motivere for læring
 • ser muligheter og er ambisiøs på elevenes vegne
 • nysgjerrig på ny teknologi
 • er trygg og tydelig voksen
 • er god til å jobbe i team
 • har godt humør

Vi tilbyr

 • kompetente, engasjerte og hyggelige kollegaer
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • undervisning i dataelektronikk
 • lede læringsprosesser innen de nye teknologiske fagene
 • oppfølging av elever
 • fagsamarbeid på team og utvikling av det nye utdanningsprogrammet i praksis

Arbeidsoppgaver

 • lede opplæringsprosesser og følge opp elever innen utdanningsprogrammets områder
 • lede og samarbeide om prosjekter og opplæring med kollegaer og eksterne samarbeidspartnere

Ønskede kvalifikasjoner

Innen ett eller flere av følgende områder:

 • kompetanse innen IT-drift og/eller IT-utvikling
 • programmering/koding
 • oppsett, feilsøk og drift av nettverk
 • oppdatert bransjekunnskap og godt bransjenettverk
 • velferdsteknologi
 • AV
 • IoT
 • gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig

Det vises til krav om pedagogisk og faglig kompetanse for tilsetting i undervisningsstillinger i videregående skole jf. "Forskrift til Opplæringslova", § 14-1 og § 14-4.

Ved mangel på godkjent pedagogisk utdanning vil det være  mulighet gjennom ulike ordninger i Innlandet fylkeskommune for å ta denne videreutdanningen ved siden av jobb. Lærerutdanning for yrkesfag: PPU eller YFL.

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentlig søkerliste må begrunnes i søknaden.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.