Hamar katedralskole - Undervisningsstilling i mediefag (vikariat)

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Hamar katedralskole har ledig inntil 100% vikariat i undervisningsstilling i mediefag fra 01.08.2021.

Vi søker deg som har

 • bred mediefaglig og teknisk kompetanse
 • bakgrunn fra mediebransjen
 • interesse for å utvikle kompetanse innen ny teknologi
 • evne til å bygge gode relasjoner til elever, foresatte, ansatte og lokalt næringsliv
 • vilje til å ta del i skolens kontinuerlige forbedringsarbeid, herunder utvikling av samarbeid med lokalt næringsliv
 • vilje til å undervise tverrfaglig og forsterke skolens FYR-satsing
 • gode evner til å samarbeide og kommunisere, både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • utviklingsorientert arbeidsmiljø
 • en moderne og spennende skole
 • lønn etter gjeldene avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % vikariat
 • vikariatet har varighet fra 01.08.21 til 31.12.21

 Arbeidsoppgaver

 • arbeidsområdet vil hovedsakelig være undervisning i praktisk medieproduksjon
 • undervisning både på det yrkesfaglige studietilbudet Informasjonsteknologi og medieproduksjon og på studieforberedende Medier og kommunikasjon

Kvalifikasjoner

 • undervisningskompetanse innen praktiske mediefag
 • praktisk pedagogisk utdanning (PPU)
 • undervisningserfaring fra mediefag i videregående opplæring
 • god forståelse og bruk av informasjonsteknologi som arbeidsverktøy
 • god kjennskap og fokus på digitaliseringsprosesser innen bransjen
 • gode ferdigheter innen kommunikasjon og klasseledelse

Søknad

Fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.  Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vileventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Ønske om fritak fra offentlig søkerliste må begrunnes i søknaden.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.