Detaljer


Hamar katedralskole - Spesialpedagogisk koordinator

Beskrivelse

Hamar katedralskole søker spesialpedagogisk koordinator i 100 % fast stilling fra snarest. 

Vi søker deg som

 • setter elevens utvikling og læringsmiljø i sentrum
 • tar initiativ, er strukturert, og har gode samarbeidsevner
 • er løsningsfokusert og som bidrar til utvikling i tråd med skolens målsettinger
 • tenker helhetlig og ser sammenhenger
 • har gode evner til å kommunisere både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • lønn etter avtale
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • spesialpedagogisk koordinator inngår i skolens IKO-team
 • en mindre del av stillingen er tillagt undervisning
 • stillingen er en del av pedagogisk støtte, som inkluderer ulike støttefunksjoner samt to spesialpedagogiske koordinatorer
 • 100 % fast stilling 
 • stillingen er ledig for snarlig tiltredelse

Arbeidsoppgaver

 • planlegging, oppfølging og evaluering av tilpasset opplæring og spesialpedagogiske tiltak
 • pedagogisk veiledning av personalet
 • utredning og tilrettelegging for elever
 • undervisning
 • samarbeid med relevante instanser
 • tilrettelegging for bruk av pedagogiske hjelpemidler  

Kvalifikasjoner

 • undervisningskompetanse for videregående skole
 • 90 studiepoeng innen spesialpedagogikk
 • gode skriftlige og muntlige ferdigheter
 • evne til samarbeid internt i skolen og med eksterne samarbeidspartnere

Det er ønskelig med erfaring fra undervisning i fellesfag, kompetanse innenfor og erfaring fra sosial- og spesialpedagogisk tilrettelegging og arbeid med minoritetsspråklige elever.

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.