Hamar katedralskole - Seksjonsleder grunnskoleopplæring for minoritetsspråklige elever (vikariat)

Innlandet fylkeskommune

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Hamar katedralskole har ledig 60 % stilling ved skolens grunnskoletilbud.

Stillingen består av administrative arbeidsoppgaver og oppfølging av grunnskoleopplæringens elever.

Vi søker deg som

 • har erfaring og god kjennskap til arbeid med flerspråklige elever
 • har et godt elevsyn, tenker helhetlig og ser sammenhenger
 • er fleksibel og har gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • tverrfaglig og utviklingsorientert arbeidsmiljø
 • en moderne og spennende skole
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 60 % årsvikariat for skoleåret 2021/2022
 • administrativt arbeid og kontakt med sentrale samarbeidspartnere, kommunalt og statlig
 • stillingen er underlagt realfagsavdelingen

Arbeidsoppgaver

 • lede og koordinere faglig og pedagogisk utvikling, temautvikling og personalutvikling innenfor seksjonen
 • utøve økonomiforvaltning i egen seksjon
 • lede og koordinere kvalitetssikring i egen seksjon i tråd med skolens utviklingsplan, herunder oppfølging av elevsamtaler og fagsamtaler
 • i samarbeid med minoritetsspråklig koordinator og rådgiver, gjennomføre kartlegging av alle minoritetsspråklige elever

 Kvalifikasjoner

 • ønskelig med undervisningserfaring og kompetanse tilpasset elevgruppen ved grunnskoletilbudet for minoritetsspråklige elever
 • praktisk pedagogisk utdannelse (PPU)
 • god kjennskap til IKT
 • gode ferdigheter innen kommunikasjon og klasseledelse

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen.

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder- for alle stillinger i tannhelsetjenesten og videregående skole.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.               

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.