Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Innlandet fylkeskommune

Hamar katedralskole – inntil 250 % stilling som rådgiver og lærer (fast og vikariat)

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Hamar katedralskole har ledig inntil 250 % stilling, derav to rådgiverstillinger i henholdsvis 50 % fast stilling og 50 % vikariat for skoleåret 2023-2024.

Aktuelle fag som kan kombineres med rådgiverstillingene er geografi, kroppsøving, spansk eller et fellesfag.

 Vi søker deg som

 • utøver god klasseledelse og bidrar inn i profesjonsfelleskapet
 • er utviklingsorientert, fleksibel og positiv
 • har gode samarbeidsevner
 • setter elevenes læring og læringsmiljø i sentrum
 • har god digital kompetanse
 • har gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • et aktivt fagmiljø og en allsidig arbeidsplass med søkelys på elevers læring og utvikling
 • en moderne skole med gode fasiliteter
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

 Om stillingene

 • fast stilling med inntil 50% rådgiverfunksjon med undervisningsstilling innen geografi, kroppsøving, spansk eller et fellesfag
 • vikariat i inntil 50% rådgiverfunksjon med undervisningsstilling innen geografi, kroppsøving, spansk eller et fellesfag
 • stillingene er ledig fra 01.08.23
 • vikariater med varighet frem til 31.07.24

 Arbeidsoppgaver

 • veilede og følge opp elever innen sosialpedagogiske oppgaver og utdanning og yrkesrådgivning
 • samarbeid med interne og eksterne instanser
 • undervisning i fellesfag på studieforberedende, yrkesfag og kombinasjonsklasse
 • samarbeide i fagseksjoner og klasseteam rundt fagene og elevene
 • bidra inn i skolens utviklingsarbeid

Kvalifikasjoner

 • godkjent pedagogisk utdanning etter gjeldende krav i opplæringsloven §10-2 og forskrift til opplæringsloven kap. 14.
 • faglig fordypning med minst 60 studiepoeng i undervisningsfag
 • kompetanse innen sosial pedagogisk rådgiving og utdannings- og yrkesrådgiving

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og du må begrunne hvorfor du skal unntas offentlighet i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.