Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Innlandet fylkeskommune

Hadeland videregående skole-Undervisningsstilling i teknologi- og industrifag

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Hadeland videregående skole har ledig inntil 100 % undervisningsstilling i teknologi- og industrifag fra 1. august 2023

 

Vi søker deg som

 • setter elevens læring og læringsmiljø i sentrum
 • bygger gode relasjoner med ungdom
 • har gode fagkunnskaper
 • formidler fagstoff på en konkret og enkel måte
 • bidrar aktivt i fagteam og i skolens utviklingsarbeid
 • samarbeider godt i fagteam
 • ønsker å videreutvikle faget, didaktikken og skolen
 • reflekterer rundt egen praksis
 • evne til å planlegge og gjennomføre opplæring som sikrer læringsprogresjon for alle elever

Vi tilbyr

 • en stor og god arbeidsplass i fylkeskommunen
 • et godt lærings- og arbeidsmiljø
 • et bredt og spennende fagmiljø
 • flotte undervisningslokaler på en moderne skole
 • interessante arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • samarbeid med kollegaer i andre fagteam og avdelinger
 • gode velferdstilbud
 • «grønn» kantine med bra utvalg
 • lønn etter gjeldene avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • inntil 100 % fast stilling som faglærer på avdeling for teknologi- og industrifag
 • ledig fra 1. august 2023
 • arbeidssted Gran

Arbeidsoppgaver

 • undervisning i fagene på skolens verksteder, klasserom og om nødvendig, på Teams.
 • stillingen innebærer oppfølging av elever som er ute i bedrift i YFF faget (praksis i bedrift)
 • som faglærer innebærer stillingen utarbeidelse av fagplaner,  jevnlig vurderingsarbeid og  veiledning av elever og veiledning/samarbeid med samarbeidsparter ute i bedrifter
 • undervise elever på vg1 og vg2, både elever som går ordinært opplæringsløp og de som har et tilrettelagt opplæringsløp(spesialundervisning)

Kvalifikasjonskrav

 • praktisk-pedagogisk utdanning
 • personer med fagbrev, men uten høyskole-/lærerutdanning oppfordres til å søke, og kan vurderes å tilsettes på vilkår

Ønskede kvalifikasjoner

 • praktisk erfaring og fagbrev fra bransjen (Industrimekaniker/verktøymaker /CNC-operatør /Sveis eller andre relevante fagbrev)
 • sveis, CNC, verktøymakerfaget og 3D-printing er fagområder som er av særlig stor interesse.
 • undervisningskompetanse på videregående skole innenfor sveis, CNC, 3D-printing, verktøymakerfaget.
 • gode kommunikasjonsferdigheter, både muntlig og skriftlig
 • praktisk-pedagogisk utdanning
 • beherske ulike metoder og opplæringsarenaer
 • nødvendig didaktisk og pedagogisk kompetanse til å møte alle typer elever
 • Kompetanse i pedagogisk bruk av IKT
 • god klasseledelse
 • kjennskal til, eller erfaring med elever som krever tilrettelagt undervisning

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og du må begrunne hvorfor du skal unntas offentlighet i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.