Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Innlandet fylkeskommune

Hadeland videregående skole - undervisningsstilling i rettslære

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Hadeland videregående skole har en ledig fast stilling i rettslære fra og med 1. august 2024.

Vi søker deg som har formell undervisningskompetanse i rettslære, hvor stillingen innebærer å undervise i rettslære på studieforberedende utdanningsprogram på Vg2 og Vg3.

Vi søker deg som

 • har undervisningskompetanse i rettslære
 • setter elevens læring og læringsmiljø i sentrum
 • er en tydelig klasseleder som bygger gode relasjoner med ungdom
 • tilpasser undervisningen
 • er fleksibel, løsningsorientert og samarbeider godt
 • reflekterer over egen praksis

Vi tilbyr

 • en stor og god arbeidsplass i fylkeskommunen
 • et godt, bredt og spennende lærings- og arbeidsmiljø
 • flotte undervisningslokaler på en moderne og spennende skole
 • samarbeid med kolleger i andre fagteam og avdelinger
 • gode velferdstilbud
 • "Grønn" kantine med bra utvalg
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 28,23 % fast stilling i rettslære fra og med 01.08.24
 • arbeidssted i Gran sentrum
 • stillingskode avhengig av utdanning og erfaring jf. lov og avtaleverk

Arbeidsoppgaver

 • planlegge, forberede og gjennomføre undervisning
 • tett oppfølging av elevene, både psykososialt og faglig
 • vurdering og karaktersetting
 • bidra aktivt i fagteam og i skolens utviklingsarbeid

Kvalifikasjonskrav

 • undervisningskompetanse i rettslære
 • fullført eller påbegynt praktisk-pedagogisk utdanning

Ønskede kvalifikasjoner

 • har tidligere erfaring med å jobbe med barn/ungdom
 • er fleksibel i møte med ulike utfordringer
 • er en tydelig voksen som setter rammer og struktur for elevene
 • har positive forventninger til elevene og er en god rollemodell
 • innehar gode samarbeidsevner

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og du må begrunne hvorfor du skal unntas offentlighet i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.