Ledig stilling

Innlandet fylkeskommune

Hadeland videregående skole - Undervisningsstilling i engelsk og norsk(vikariat)

Offentlig forvaltning - Fylkeskommunale etater

Beskrivelse

Hadeland videregående skole har et ledig vikariat i inntil 75% i norsk og engelsk fra og med 1. januar 2024 og ut skoleåret. Vi søker deg som har undervisningskompetanse i ett eller begge fagene. Stillingen innebærer å undervise i fellesfagene norsk og/eller engelsk på yrkesfaglig utdanningsprogram.

Vi søker deg som 

 • har formell undervisningskompetanse i norsk og/eller engelsk
 • har fullført eller påbegynt praktisk-pedagogisk utdanning
 • setter elevens læring og læringsmiljø i sentrum
 • er en tydelig klasseleder som bygger gode relasjoner med ungdom
 • tilpasser undervisningen til utdanningsprogram, klasse og elev
 • er fleksibel, løsningsorientert og samarbeider godt
 • reflekterer rundt egen praksis

Vi tilbyr

 • en stor og god arbeidsplass i fylkeskommunen
 • et godt, bredt og spennende lærings- og arbeidsmiljø
 • flotte undervisningslokaler på en moderne og spennende skole
 • samarbeid med kolleger i andre fagteam og avdelinger
 • gode velferdstilbud
 • "Grønn" kantine med bra utvalg
 • lønn etter gjeldende avtaleverk
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • inntil 75 % vikariat i norsk og/eller engelsk
 • arbeidssted i Gran sentrum
 • stillingskode avhengig av utdanning og erfaring jf. lov og avtaleverk
 • snarlig tiltredelse

Arbeidsoppgaver

 • planlegge, forberede og gjennomføre undervisning i norsk og/eller engelsk på yrkesfaglige studieprogram
 • tett oppfølging av elevene, både sosialt og faglig
 • vurdering og karaktersetting
 • bidra aktivt i fagteam og i skolens utviklingsarbeid

Kvalifikasjonskrav

 • formell undervisningskompetanse i norsk og/eller engelsk
 • fullført eller påbegynt praktisk-pedagogisk utdanning

Ønskede kvalifikasjoner

 • utdanning på masternivå er ønskelig, men ikke et krav
 • har tidligere erfaring med å jobbe med barn/ungdom
 • er fleksibel i møte med ulike utfordringer
 • er en tydelig voksen som setter rammer og struktur for elevene
 • har positive forventninger til elevene og fremstår som en god rollemodell
 • innehar gode samarbeidsevner

 

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og du må begrunne hvorfor du skal unntas offentlighet i tekstfeltet til søknaden.              

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.